Zmiany w kodeksie pracy 2022. Czy nowy urlop wejdzie w życie? Unijna Dyrektywa musi zostać wprowadzona

Zmiany w kodeksie pracy 2022: dyrektywa work-life balance musi wejść w życie jeszcze w tym roku. Zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym to jeden z jej celów. W Polsce to Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej prowadzi prace nad zmianami, jakie miałyby wejść w życie.

Więcej artykułów na temat świadczeń zajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zmiany, które muszą zostać wprowadzone w Polsce, mają przynieść korzyści nie tylko rodzicom. Modyfikacje głównie dotyczą wszystkim uprawnień rodziców do korzystania z urlopów związanych z wychowaniem dzieci, ale znajdują się tam też zagadnienia dotyczące ogólnych praw pracowniczych.

Zobacz wideo Tarcza 4.0. Czy pracodawca może nas wysłać na przymusowy urlop?

Zmiany w kodeksie pracy 2022: dyrektywa work-life balance

Dyrektywa unijna o nazwie „work-life balance" została przyjęta 20 czerwca 2019. Jest to dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158. Wszystkie kraje członkowskie muszą dostosować swoje prawo do regulacji zawartych w tym dokumencie. Czas na to kończy się 2 sierpnia 2022 roku.  Mówi ona o zachowaniu równowagi między życiem zawodowym i prywatnym rodziców oraz opiekunów.

Zmiany w kodeksie pracy 2022: te zmiany nie obejmą tylko rodziców

Nowym elementem dla osób pracujących na etacie będzie tzw. „urlop opiekuńczy" w łącznym wymiarze 5 dni roboczych. Będzie można wykorzystać te dni w celu zajęcia się krewnym wymagającym opieki. Co ciekawe nie musi być to dziecko. Dyrektywa wprowadza także prawo do czasu wolnego od pracy z powodu tzw. siły wyższej, wymagającej obecności pracownika, (np. nagła choroba, wypadek).

Zmiany w kodeksie pracy 2022. Dwumiesięczny urlop ojcowski

Kluczowym elementem, który ma ulec zmianie, jest wprowadzenie dwumiesięcznego urlopu dla każdego z rodziców. W tych zmianach w głównej mierze chodzi o aktywność ojców w wychowaniu dzieci. Tego urlopu nie będzie można przenieść na drugiego rodzica. Oznacza to, że dwa miesiące przysługujące ojcu dziecka będą do wykorzystania tylko przez niego i w razie niewykorzystania przepadną. Nie będzie możliwości przekazania ich matce dziecka. Przepis ten dotyczy wyłącznie pracowników etatowych.

Więcej o: