Renta rodzinna dla wdowy. Opozycja chce zmian w wypłatach. Nie wszystkim się to opłaci

Renta rodzinna dla wdowy to świadczenie, które w Polsce pobierają kobiety po swoich zmarłych mężach. Oczywiście świadczenie przysługuje również wdowcom, ale oni rzadziej z niego korzystają. Renta po mężu mogła być przyznana, trzeba spełnić konkretne warunki. Koalicja Obywatelska ma pomysł na modyfikacje wysokości wypłaty świadczenia.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

W Polsce z renty rodzinnej korzysta więcej kobiet niż mężczyzn. Ma to związek prawdopodobnie ze wciąż istniejącą różnicą w zarobkach i latami pracy. Kobiety częściej pozostają w domach z dziećmi. W związku z tym to właśnie wdowom opłaca się przejąć świadczenie po zmarłym małżonku.

Zobacz wideo Izabela Leszczyna o emeryturach stażowych i pomyśle PO

Małgorzata Kożuchowska Małgorzata Kożuchowska w marynarce na premierze "Gierka"

Renta po mężu. Ile wynosi emerytura po mężu?

Niestety, aby w Polsce móc otrzymać rentę rodzinną po zmarłym małżonku w pierwszej kolejności należy zrzec się prawa do własnej emerytury. A pomimo tego świadczenie, jakie otrzyma kobieta, będzie niższe niż to, które wypłacono by zmarłemu. W związku osoba, która chce skorzystać z renty rodzinnej, czasem musi wykalkulować która opcja będzie korzystniejsza. Ze względu na to, że renta nie przysługuje tylko wdowie, ale mogą starać się o nią inne osoby. Wypłacana kwota świadczenia może się różnić. W zależności od tego ile osób pobiera świadczenie, jego wysokość wygląda następująco:

  • jedną osobę - 85%
  • dwie osoby - 90%
  • przy pobieraniu renty przez trzy osoby lub więcej - 95%

Emerytura po mężu. Kiedy może zostać przyznana?

Tak jak już wyżej wspomnieliśmy, o pieniądze po zmarłym z tytułu renty rodzinnej może starać się nie tylko wdowa, ale również dzieci zmarłego lub rodzice. Aby świadczenie to zostało przyznane kobiecie, musi ona spełnić chociaż jedno z poniższych kryteriów:

  • w chwili śmierci męża miała już 50 lat
  • w chwili śmierci męża nie była zdolna do pracy
  • skończyła 50 lat lub stała się niezdolna do pracy w ciągu 5 lat od śmierci męża, lub do momentu zakończenia opieki nad dzieckiem uprawnionym do renty rodzinnej
  • wychowuje dziecko (poniżej 16-18 roku życia, jeśli kontynuuje naukę) uprawnione do otrzymania renty rodzinnej po zmarłym
  • wychowuje uprawnione do renty rodzinnej dziecko ze stwierdzoną trwałą niezdolnością do pracy lub samodzielnej egzystencji

emeryci,ZUS, emerytura Najniższa emerytura 2022 netto. Zmiany nastąpią dwa razy

Renta Rodzinna: Koalicja Obywatelska chce zmian

Seniorzy mówią, że skoro mąż lub żona odkładali swoje składki na emeryturę przez wiele lat, to po ich śmierci małżonkowie powinni mieć prawo również do swojego świadczenia. 

Dlatego proponujemy, by wdowa lub wdowiec mogli zachować swoją emeryturę i oprócz niej mieli jeszcze prawo do 25. proc. świadczenia małżonka.

Mówiła "Faktowi" Marzena Okła-Drewnowicz, posłanka KO

Nie wszystkim będzie się to jednak opłacać. Dlatego seniorzy wciąż mogliby zachować wybór – czy chcą dostawać 85 proc. świadczenia zmarłego małżonka, czy też powiększoną swoją emeryturę.

Więcej o: