Kodeks pracy: zmianie ulegnie urlop rodzicielski. Wpłynie to także na osoby bezdzietne

Zmiany w prawie pracy 2022 i w kodeksie pracy może znacząco wpłynąć na pracowników. Urlop rodzicielski może obowiązywać na nowych zasadach. Wprowadzony może zostać także nowy urlop, który nie będzie przysługiwał tylko rodzicom. Wpływ na to będzie miała m.in. dyrektywa work-life balance.

Więcej artykułów na temat świadczeń zajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

W 2022 roku pracowników może czekać wiele zmian łączy się to zarówno z przymusem wprowadzenia w życie dyrektywy work-life balance jak i zmian w prawie pracy. Skorzystają na nich zarówno rodzice jak i osoby, które dzieci nie posiadają.

Zobacz wideo Jakie są szanse na nowelizacje ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy?

Małgorzata Kożuchowska Małgorzata Kożuchowska zmieniła fryzurę. Fani: Inna twarz!

Kodek pracy: dyrektywa work-life balance musi wejść w życie jeszcze w tym roku

Jeszcze w 2019 roku Parlament Europejski uchwalił tzw. "dyrektywę work-life balance". Jej celem jest zapewnienie równości na rynku pracy między kobietami i mężczyznami. Lecz ma także zachęcać do równiejszego podziału obowiązków rodzicielskich pomiędzy rodzicami. Wszystkie kraje członkowskie muszą dostosować swoje prawo do regulacji zawartych w tym dokumencie. Czas na to kończy się 2 sierpnia 2022 roku.

Zmiany w kodeksie pracy a urlop macierzyński i rodzicielski. Sam urlop ojcowski również ulegnie zmianie

Kluczowym elementem, który ma ulec zmianie, jest wprowadzenie czterech miesięcy urlopu rodzicielskiego. Ważne jednak, że każdemu z rodziców przysługują dwa miesiące tego urlopu osobno, które nie podlegają przeniesieniu na drugiego rodzica. W tych zmianach w głównej mierze chodzi o aktywność ojców w wychowaniu dzieci.

pit, deklaracja podatkowa Do kiedy można rozliczyć pit 2021? Wyznaczone są konkretne daty

Dyrektywa work-life balance: skorzystają z niej także osoby bez dzieci

Dla osób pracujących na etacie nowym elementem, który może wejść w życie jeszcze w tym roku będzie tzw. urlop opiekuńczy. Przysługiwać miałby w łącznym wymiarze 5 dni roboczych. Będzie można wykorzystać te dni w celu zaopiekowania się bliską osobą wymagającą opieki. W tym przypadku nie musiałoby być to dziecko. Dyrektywa wprowadziłaby także prawo do czasu wolnego od pracy z powodu tzw. siły wyższej, wymagającej obecności pracownika, (np. nagła choroba, wypadek).

Zmiany w prawie pracy 2022. Co nas jeszcze czeka?

W 2022 roku zmiany w prawie pracy obejmą także kilka innych aspektów takich jak:

  1. kompleksowe uregulowanie pracy zdalnej w kodeksie pracy: nowe przepisy mają obejmować m.in. zasady jej wprowadzenia, dodatkowe obowiązki oraz prawa pracodawcy
  2. uregulowanie zasad kontroli trzeźwości pracowników przez pracodawców: doprecyzowane mają być podstawy prawne umożliwiające pracodawcy wprowadzenie (w razie konieczności) kontroli trzeźwości pracowników
  3. nowa regulacja podróży służbowych kierowców: m.in. zmienią się zasady dotyczące prowadzenia i przechowywania ewidencji czasu ich pracy
  4. zmiany dotyczące zasiłków chorobowych
  5. uelastycznienie zatrudniania cudzoziemców na podstawie procedury uproszczonej
Więcej o: