Ulga rehabilitacyjna 2022 została rozszerzona. Chcąc ją odliczyć musisz dostarczyć te dokumenty

Ulga rehabilitacyjna 2022, którą osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie mogą odliczyć od podatku dochodowego PIT, ma ułatwić wykonywanie czynności życiowych. Zgodnie z nowelizacją ustawy rozszerzony został katalog wydatków, który uprawnia do skorzystania z niej. Trzeba jednak pamiętać, aby dostarczyć komplet niezbędnych dokumentów. Bez nich odliczenie ulgi będzie niemożliwe.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Kiedy Polski Ład może być niekorzystny dla podatnika? Ekspertka wyjaśnia

Za rozszerzeniem katalogu wydatków uprawniających do ulgi rehabilitacyjnej opowiedziało się Ministerstwo Finansów. Zatem w związku z podjętą nowelizacją teraz większą ilość wydatków, będzie można odliczyć od podatku PIT. Niestety jest też mniej miła wiadomość. Osoby o najniższych zarobkach w związku z noworocznymi zmianami wprowadzonymi przez Polski Ład, nie będą mogły skorzystać z ulgi wcale. 

Ulga rehabilitacyjna 2022 będzie dawała możliwość odliczenia większej ilości wydatków

Osoby z niepełnosprawnością oraz opiekunowie, na których utrzymaniu pozostawały w danym roku podatkowym osoby niepełnosprawne, mogą skorzystać z tzw. ulgi rehabilitacyjnej. Odliczenie jej od podatku przysługuje na dwóch zasadach: 

  • nielimitowanej — z możliwością odliczenia całej wartości faktycznie poniesionych kosztów,
  • limitowanej kwotowo — podatnik może odliczyć faktycznie poniesione wydatki w określonym limicie, czyli do 2280 zł. Jeśli zostały poniesione wyższe niż wskazane w ustawie, to na nie ulga nie obowiązuje. Tych wydatków nie trzeba udowadniać. 

Katalog ten zostanie rozszerzony o następujące wydatki: 

  • na pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki podkłady i wkłady anatomiczne (limitowane), 
  • na pobyt opiekuna przebywającego wraz z osobą niepełnosprawną zaliczoną do grupy inwalidztwa lub dzieci niepełnosprawnych do lat 16, na turnusie rehabilitacyjnym albo w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej,
  • na przewóz osoby niepełnosprawnej niezależnie od celu przejazdu.

Te dokumenty uprawniają do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej

Chcąc odliczyć ulgę musimy przedstawić:  

  • dowód niepełnosprawności — wydany przez lekarza orzecznika powiatowego,
  • w przypadku opiekunów dowód pokrewieństwa w postaci akt osobowych tj. akt urodzenia — ustawa nie wymaga, by były to jedynie dokumenty udowadniające pokrewieństwo,
  • dowód dokumentujący poniesienie wydatku — np. faktura lub bankowe dowody zapłaty. Paragon nie stanowi dowodu poniesienia wydatku. 

Ulga rehabilitacyjna, a Polski Ład: nie każdy skorzysta ze zmian

W związku z podwyższeniem do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku, na uldze rehabilitacyjnej stracą osoby o mniejszych zarobkach. Jeśli ich dochód nie przekroczy bowiem tego progu, to nie będzie obciążał ich podatek dochodowy. W praktyce oznacza to, że nie będzie od czego odliczyć wydatków poniesionych na leczenie. 

Więcej o: