Zmiany w kodeksie pracy 2022 to nie tylko dyrektywa work-life balance. Zmienią się też zasiłki chorobowe

W 2022 roku zmiany, jakie czekają pracowników to nie tylko wzrost płacy minimalnej. W tym roku w życie musi wejść dyrektywa work-life balance, a także nowe sankcje dla pracodawców "wpierających" dłużników alimentacyjnych. Nowe zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego także wpłynie na osoby pracujące.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

W 2022 roku w życie musi wejść kilka zmian istotnych dla pracowników. W związku ze wciąż dobiegającymi do nas doniesieniami o Nowym Ładzie łatwo przegapić, że inne modyfikacje kodeksy pracy również się pojawiają w tym liczne zmiany w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Podsumowujemy najważniejsze z nich.

Zobacz wideo Jakie są szanse na nowelizacje ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy?

Zmiany w prawie pracy 2022: Krajowy Rejestr Zadłużonych

Od 1 grudnia 2021 r. doszło do włączenia pracodawców do systemu przeciwdziałania dłużnikom alimentacyjnym. Może grozić im grzywna od 1500 do 45 000 zł w sytuacji gdy nie potwierdzi na piśmie umowy o prace z osobą ujawnioną w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wobec której toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów. 

Zmiany w kodeksie pracy: zliczanie okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego

Od 1 stycznia 2022 r. zmieniają się zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego. Po zmianie rodzaj choroby nie będzie miał znaczenia jak wcześniej. Do okresu zasiłkowego zostaną wliczone wszystkie okresy poprzednich niezdolności do pracy. Ważne, tylko aby przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni. Wyjątek dotyczy ciąży.

Dyrektywa work – life balance wpłynie nie tylko na rodziców

Wdrożenie dyrektywy work – life balance, można spodziewać się w sierpniu 2022 r. Celem dyrektywy jest zapewnienie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Pomóc mają w tym:

  • prawo do czasu wolnego od pracy z powodu tzw. siły wyższej, wymagającej obecności pracownika, (np. nagła choroba, wypadek)
  • urlop opiekuńczy- przysługiwać miałby w łącznym wymiarze 5 dni roboczych. Będzie można wykorzystać te dni w celu zaopiekowania się bliską osobą wymagającą opieki. W tym przypadku nie musiałoby być to dziecko
  • urlop rodzicielski- wprowadzenie czterech miesięcy urlopu rodzicielskiego. Ważne jednak, że każdemu z rodziców przysługują dwa miesiące tego urlopu osobno, które nie podlegają przeniesieniu na drugiego rodzica. 
  • urlop ojcowski
  • elastyczna organizacja czasu pracy (elastyczna organizacja pracy ma dawać pracownikom opiekującym się dziećmi do lat 12 możliwość przystosowania rozplanowania pracy do potrzeb pracownika)
  • sankcje za naruszanie rozwiązań wprowadzonych na mocy dyrektywy lub już obowiązujących, a obejmujących założenia dyrektywy
Więcej o: