Wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru zaliczek na podatek dochodowy. Wiemy kogo obejmują zmiany

7 stycznia 2022 roku Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Weszło ono w życie 8 stycznia 2022 r. Wiemy, kogo obowiązuje zmiana i jak działa ten mechanizm wprowadzony przez Nowy Ład.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Ministerstwo Finansów 7 stycznia wydało rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Obowiązuje ono od 8 stycznia. Ma ono dotyczyć przychodów uzyskanych od początku do końca tego roku w wysokości maksymalnie 12 800 zł na miesiąc.

Zobacz wideo Czy ktoś zapłaci stanowiskiem za Polski Ład?

Wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru zaliczek na podatek dochodowy. Kto może złożyć?

W sytuacji kiedy zaliczka nie jest pomniejszana o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, pracownik może złożyć wniosek do pracodawcy o niestosowanie mechanizmu poboru zaliczek określonego w rozporządzeniu.

Oto kilka najczęściej występujących przykładów. Podatnik może złożyć taki wniosek jeśli:

  • Zatrudniony jest na dwóch etatach w różnych firmach (wniosek można złożyć do tej firmy, która nie uwzględnia kwoty wolnej w zaliczkach)
  • Zatrudniony jest emerytem lub rencistą i pobiera świadczenia z organu rentowego (wniosek można złożyć w firmie)
  • Zatrudniony jest na etacie i jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą (rozliczaną według skali) lub rozlicza najem prywatny

Ministerstwo Finansów PIT: Wniosek o niestosowanie nowego mechanizmu zaliczek. Co się zmienia?

Nowego rozporządzenie Ministerstwa Finansów nie zmienia zasad opodatkowania. Zmiana zachodzi jedynie w technice poboru zaliczek na podatek dochodowy na korzyść podatnika. Jego skutkiem jest zmiana terminu pobrania zaliczki na podatek. Rozporządzenie określa, w jakiej części zaliczki w danym miesiącu nie pobiera się i w jakim miesiącu ta część zaliczki ma być ewentualnie pobrana. Ważne, że każda płatność dokonana po 7 stycznia musi pozostawać w zgodzie z wyżej wspomniany rozporządzeniem. W przypadku gdy pracodawca w styczniu 2022 r. pobrał zbyt wysoką zaliczkę i nie przekazał jej do 7 stycznia 2022 r. na rachunek US, powinien jak najszybciej zwrócić tę nadwyżkę pracownikowi. W galerii na górze artykuły umieściliśmy przykład praktyczny zastosowania zmiany.

Kogo dotyczy nowy mechanizm obliczania i poboru zaliczek na PIT-2?

Nowy mechanizm obliczania i poboru zaliczek na PIT dotyczy pracy na etacie, umowy zlecenia, emerytury i renty. Odnosi się to jedynie do tych miesięcy, w których przychody w całym miesiącu wyniosły maksymalnie 12 800 złotych. Nie stosuje się jej też w sytuacji gdy pracownik złoży wniosek o niestosowanie zmiany.

Więcej o: