Do kiedy trzeba wykorzystać urlop 2021? Za niewykorzystanie przewidziane są kary

Koniec roku już dawno za nami. Zastanawiasz się co w syuacji kiedy nie wykorzystałeś do końca dni wolnych? Wiemy do kiedy trzeba wykorzystać urlop 2021. Została wyznaczona data. Dodatkowo wyjaśniamy, czy pracodawca może wysłać na urlop. Odpowiedź na to pytanie może zaskoczyć.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Każdy pracownik zatrudniony na umowie o pracę posiada określoną liczbę dni urlopowych, jakie powinien wykorzystać. Powinien to zrobić w roku, za który zostały one przyznane. Jeżeli tek się nie stanie dni te, stają się urlopem zaległym, a czas na ich wykorzystanie staje się określony przez Kodeks pracy.

Zobacz wideo Jakie są szanse na nowelizacje ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy?

Małgorzata Rozenek-Majdan Małgorzata Rozenek w kurtce z wyprzedaży. Podobna w Zara, HM

Do kiedy trzeba wykorzystać urlop 2021? Określa to Kodeks pracy

Każdy nowy rok oznacza dla pracownika kolejny pełny wymiar dni urlopowych. Jego długość zależy od  stażu pracy i wynosi 20 lub 26 dni. Dni te powinny być wykorzystane w całości w tym roku, za który zostały nam przyznane. Kiedy tego nie zrobimy, urlop staje się urlopem zaległym i to Kodeks pracy mówi o tym, do kiedy należy go wykorzystać:

Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Kiedy urlop całkowicie przepada? Mamy na to 3 lata

Jedynie teoretycznie po przekroczeniu daty 30 września zaległe dni urlopowe przepadają. Jeżeli przekroczymy tę datę i chcemy odzyskać urlop, pozostaje nam jedno wyjście. Informacje na ten temat znajdują się w Kodeksie pracy:

Art. 291 § 1 Kodeksu pracy stanowi, że roszczenie ze stosunku pracy, a więc także prawo do urlopu wypoczynkowego, przedawniają się z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie to stało się wymagalne.

W związku z powyższym przed upływem 3 lat wciąż możemy ubiegać się o dni urlopowe, które tylko teoretycznie przepadły. Po tym czasie kategorycznie już ich nie odzyskamy.

podatki Wniosek o nieprzedłużanie terminu poboru zaliczek na podatek dochodowy

Czy pracodawca może wysłać na urlop? Okazuje się, że tak

Jeżeli chodzi o pracownika, nie są przewidziane dla niego żadne konsekwencje finansowe za niewykorzystanie urlopu zaległego w określonym czasie. Inaczej sprawy się mają w przypadku pracodawcy. W razie kontroli Państwowej Inspekcji to pracodawca ponosi kary. Jest to wykroczenie, za które grozi kara grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł. W związku z tym pracodawca ma prawo do wysłania pracownika na przymusowy zaległy urlop, którego on nie może mu odmówić.

Więcej o: