Ważny termin: do kiedy trzeba wykorzystać zaległy urlop 2021? Niewykorzystany przepadnie!

W teorii urlop wypoczynkowy należy wykorzystać do końca roku kalendarzowego, lecz w praktyce nie zawsze to się udaje. Został wyznaczony termin, do którego można skorzystać z zaległego urlopu. Wyjaśniamy na jakich zasadach oraz o jakich datach trzeba pamiętać.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Czasami bywa tak, że przez niektóre sytuacje życiowe czy losowe nie wykorzystaliśmy naszego urlopu lub nie chcieliśmy z niego korzystać. Udzielenie urlopu wypoczynkowego pracownikowi leży w kwestii obowiązków po stronie pracodawcy. Rok 2021 już za nami, a Ty nie wykorzystałeś przysługujących Ci wolnych dni? Podpowiadamy co w takiej sytuacji zrobić.

Zobacz wideo Pandemia negatywnie wpłynęła na sytuację zawodową kobiet. Ich aktywizacja może przynieść gospodarce 300 mld zł do 2030 roku

Do kiedy powinniśmy wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy? Odpowiedź w Kodeksie pracy

W zależności od stażu pracy pracownika każdy nowy rok oznacza kolejny wymiar dni urlopowych do wykorzystania. Może być to 20 lub 26 dni i powinny być wykorzystane w tym samym roku, w którym zostały nam udzielone. Jeśli urlop wypoczynkowy z jakichś przyczyn nie został przez pracownika wykorzystany, Kodeks pracy wyjaśnia tę kwestię w sposób następujący:

Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Czy niewykorzystany urlop przepadnie? Jest jedno wyjście

Co w sytuacji, gdy do 30 września urlop wypoczynkowy nie został wykorzystany? Pracownikowi pozostaje zasięgnąć informacji w Kodeksie pracy, a tam ta sytuacja wyjaśniona jest w ten sposób:

Art. 291 § 1 Kodeksu pracy stanowi, że roszczenie ze stosunku pracy, a więc także prawo do urlopu wypoczynkowego, przedawniają się z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie to stało się wymagalne.

Należy więc mieć na uwadze roszczenia co do urlopu wypoczynkowego i termin 3 lat, po którego upływie ulegają one przedawnieniu. Tę datę wyznacza dzień, w którym roszczenie stało się możliwe.

Czy pracodawca może wysłać na urlop? Ma taką możliwość

Nieudzielenie pracownikowi urlopu do 30 września w świetle prawa jest wykroczeniem i wiąże się karą grzywny. Kwestia kary dotyczy tylko sytuacji, w której to z winy pracodawcy nie wykorzystaliśmy przysługującego nam urlopu lub zostało nam to uniemożliwione z przyczyn takich jak długoterminowe zwolnienie lekarskie. Za niewykorzystanie urlopu przysługuje nam ekwiwalent pieniężny, lecz tylko w przypadku braku możliwości udania się na urlop. Pracodawca więc ma prawo do wysłania pracownika na przymusowy urlop, który jest zaległy, a ten nie może odmówić.

Więcej o: