Dodatek do emerytury za urodzenie dzieci? Tak, ale nie dla wszystkich! Zyskać można ponad 1250 zł

Dodatek do emerytury za urodzenie dzieci pomimo tego jak brzmi ta potoczna nazwa, nie przysługuje tylko mamom. Program mama 4+ stworzony został dla rodziców, którzy poświęcili swoją karierę i prace, aby wychować minimum czworo dzieci.

Więcej artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

MAMA 4+ to rodzicielskie świadczenie uzupełniające, z którego mogą skorzystać rodzice minimum czworga dzieci już od 1 marca 2019 r. Ma ono na celu zapewnienie środków do życia osobom, które z powodu wychowywania dzieci nie mogły podjąć zatrudnienia lub z niego zrezygnowały, co przełożyło się na brak nabycia prawa do emerytury.

Zobacz wideo Borys: Największym zagrożeniem społeczno-gospodarczym w tym stuleciu jest demografia

Matczyna emerytura dla kogo? Jakie warunki trzeba spełnić?

W przypadku programu MAMA 4+ aby móc starać się o pieniądze trzeba spełnić pewne warunki. Zarówno dla mamy jak i taty wyglądają one trochę inaczej lecz niektóre są wspólne:

  • Matka co najmniej 4 dzieci, które urodziła i wychowała lub tylko wychowała musi mieć ukończone 60 lat
  • Ojciec co najmniej 4 dzieci, który wychowywał dzieci samotnie z pewnych powodów (zmarła matka dzieci, matka porzuciła dzieci, matka przez długi okres czasu nie wychowywała dzieci) i ukończył 65 lat
  • Mieszkać w Polsce oraz przez co najmniej 10 lat mieć tzw. ośrodek interesów życiowych, czyli płacić podatki w naszym kraju (po ukończeniu 16 lat)
  • Posiadać polskie obywatelstwo lub osoba, mająca prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, bądź obywatel państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu lub cudzoziemiec legalnie przebywający

Ile wynosi dodatek do emerytury za urodzenie dzieci?

Rodzice, którzy nie posiadają dochodu, który zapewni niezbędne środki utrzymania, mogą skorzystać z dodatku do emerytury za urodzenie dzieci. Maksymalna kwota świadczenia wynosi tyle, co najniższa emerytura. Taka kwota przyznawana jest jednak tylko w sytuacji gdy rodzic, który wychował minimum czworo dzieci, nie posiada prawa do żadnego świadczenia. W 2021 roku emerytura minimalna wynosi 1250,88 zł brutto, a do waloryzacji w 2022 jeszcze nie doszło, więc jest to maksymalna wysokość dodatku, jaką można otrzymać na ten moment.

Jeżeli rodzic posiada już jakieś świadczenie, ale jego wysokość jest niższa niż minimalna emerytura, to wtedy pieniądze z programu będą dopełnieniem do kwoty najniższej emerytury.

Dodatek do emerytury za urodzenie dzieci. Gdzie złożyć wniosek?

Aby, otrzymać pieniądze z programu należy złożyć wniosek w placówce ZUS. Wymagany druk można znaleźć w ich oddziałach oraz na stronie www.zus.pl. Do wniosku dołączamy takie dokumenty jak:

  • akty urodzenia dzieci
  • informacje o numerach pesel twoich dzieci
  • informacje o twojej sytuacji osobistej lub materialnej
  • inne dokumenty mogące mieć wpływ na decyzje w sprawie
Więcej o: