Świadczenie przedemerytalne 2022. Waloryzacja wpłynie na wysokość wypłat. Ile mogą zyskać seniorzy?

Nagła utrata pracy dla seniora to często duży cios finansowy ze względu na trudności w znalezieniu nowego zatrudnienia. W takiej sytuacji nieocenione może okazać się świadczenie przedemerytalne 2022. Jego wysokość choć nieznacznie, to wkrótce może wzrosnąć. Wszystko to za sprawą marcowej waloryzacji rent i emerytur.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Czy nie ma zagrożenia dla płynności wypłacania emerytur?

Seniorzy, którzy przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego utracili pracę, mogą ubiegać się po spełnieniu określonych kryteriów o tzw. świadczenie przedemerytalne. Osoby otrzymujące środki z tego tytułu mogą spodziewać się podwyżek już w marcu. Waloryzacja emerytur nie pozostanie bowiem bez wpływu na wysokość tych świadczeń. 

Kasia Cichopek odsłoniła brzuch i pochwaliła się figurą. Widać efekty ćwiczeń? (zdjęcie ilustracyjne) Ten płaszcz Kasi Cichopek wyprzedał się w okamgnieniu

Jakie kryteria trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie przedemerytalne 2022? 

Osoby ubiegające się o świadczenie przedemerytalne muszą spełnić warunki ogólne oraz indywidualne. Do tej pierwszej grupy zalicza się: 

  • obowiązek rejestracji jako bezrobotny,
  • złożenie wniosku o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w ciągu 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy dokumentu potwierdzającego, że przez 180 dni pobierany był zasiłek dla bezrobotnych,
  • pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez okres co najmniej 180 dni,
  • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie wystąpiła odmowa przyjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez uzasadnionej przyczyny.

Kryteria indywidualne obejmują zaś: 

  • ukończenie 55 lat oraz posiadanie minimum 30 lat stażu pracy w przypadku kobiet,
  • ukończenie 60 lat oraz posiadanie minimum 35 lat stażu pracy w przypadku mężczyzn,
  • minimum 6-miesięczne zatrudnienie w zakładzie pracy, jednak ustanie umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy lub z powodu likwidacji, lub niewypłacalności pracodawcy.

Do końca lutego wypłata wynosi tyle, co świadczenie przedemerytalne 2021

Niezależnie od różnic występujących w kryteriach indywidualnych, wysokość świadczenia przedemerytalnego dla każdego jest jednakowa. Wynosi ona 1262,34 zł i obowiązywać będzie jeszcze do 28 lutego 2022 r.

Zgodnie z polskimi przepisami darowizny, których za życia udzielił spadkodawca, są w dziedziczeniu ustawowym zaliczane do masy spadkowej. Podatek od darowizny 2022. Część osób może go uniknąć

Waloryzacja emerytur 2022 wpłynie na wysokość świadczeń. Seniorzy otrzymają więcej 

Dokładny wskaźnik poznamy dopiero w lutym, jednak już teraz mówi się, że możemy mieć do czynienia z rekordową waloryzacją. Minister Marlena Maląg zapewniała, że osoby, które obecnie otrzymują 1250,88 zł, od marca będą mogły liczyć na ponad 1300 zł. Natomiast najnowsze doniesienia Dziennika Zachodniego wskazują, że waloryzacja może wynieść nawet 10,56 proc. Dla seniorów pobierających świadczenia przedemerytalne oznaczałoby to w praktyce wypłatę wyższą o około 110 zł. 

Więcej o: