Zasiłek dla bezrobotnych 2022. Zrezygnowałeś z pracy? Możesz nie otrzymać świadczenia

Zasiłek dla bezrobotnych 2022 potocznie określany jako kuroniówka, to dla osób tymczasowo pozostających bez zatrudnienia, często jedyne źródło dochodu. Świadczenie przysługuje jednak w ściśle określonych sytuacjach. Nie każdy ma zatem szansę na otrzymanie środków z tego tytułu, szczególnie jeśli sam złoży wypowiedzenie w zakładzie pracy.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Rynek pracy po pandemii. Silna pozycja pracowników. "Nikt się tego nie spodziewał"

Zgodnie z informacjami podanymi przez rząd pod koniec roku 2021 w urzędach pracy zarejestrowanych było 895,7 tys. bezrobotnych. Choć w porównaniu z rokiem 2020 liczba ta jest nieco mniejsza, to nadal mamy do czynienia z wysokim wskaźnikiem bezrobocia w Polsce. Bezwątpienia dużą rolę odegrała panująca pandemia koronawirusa. Osoby pozostające bez pracy mogą ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych. Możliwe jest to jednak po spełnieniu określonych warunków. 

Zasiłek dla bezrobotnych 2022: komu przysługuje świadczenie?

O wypłatę środków z powodu pozostawania bez zatrudnienia, mogą ubiegać się osoby, które:

 • zarejestrowały się w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • posiadają minimum roczny staż pracy,
 • wykażą przepracowanie co najmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w PUP,
 • przedstawią zaświadczenie o zarobkach w wyżej wykazanej pracy, które musi wynosić co najmniej minimalne wynagrodzenie oraz o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne. 

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych? Decydujący jest staż pracy

Zasiłek można otrzymywać przez okres od 6 do 12 miesięcy, a jego wysokość uzależniona jest od stażu pracy. Aktualne stawki brutto obowiązujące do 31 maja 2022 roku wynoszą: 

 • 1240,80 zł przez pierwsze 3 miesiące prawa do zasiłku, a przez kolejne 974,40 zł przy stażu pracy od 5 do 20 lat — jest to stawka bazowa, 
 • dla osób ze stażem poniżej 5 lat jest to 80 proc. kwoty bazowej, czyli odpowiednio 960 zł i 779,52 zł, 
 • zasiłek podwyższony w wysokości 120 proc. kwoty bazowej przysługuje osobom, które przepracowały więcej niż 20 lat. Jest to odpowiednio 1 488 zł i 1169,28 zł.

Nie każdemu przysługuje kuroniówka 2022 

Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że nie w każdej sytuacji otrzymamy zasiłek dla bezrobotnych. Szansę na wypłatę środków pozbawione są osoby, które: 

 • w ciągu 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w PUP rozwiązały stosunek pracy — wyjątkiem jest likwidacja lub upadłość pracodawcy, przyczyny leżące po stronie pracodawcy lub zmiana miejsca zamieszkania wnioskującego,
 • zostały zwolnione dyscyplinarnie,
 • otrzymały odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę,
 • odbywają praktykę absolwencką, za którą otrzymują wynagrodzenie w wysokości powyżej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • po skierowaniu nie podjęły przygotowania zawodowego, szkolenia, stażu, wykonywania prac ani innej formy zatrudnienia.
Więcej o: