Zasiłek rodzinny 2022. Wysokość świadczenia wywołuje poruszenie wśród rodziców

Zasiłek rodzinny 2022 to świadczenie przyznawane rodzicom, którzy nie przekraczają wyznaczonego progu dochodowego. Próg ten tak samo jak wysokość świadczenia są tak niskie, że oburzają wielu rodziców.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zasiłek rodzinny to świadczenie, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. O świadczenie to mogą starać się rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Aby je otrzymać, należy spełnić kilka warunków, a głównym jest kryterium dochodowe, które jest bardzo niskie.

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Komu przysługuje zasiłek rodzinny 2022? Wyjaśniamy też komu się nienależny

Zasiłek rodzinny w 2022 roku przysługuje na każde dziecko, które:

 • nie ukończyło 18 lat
 • nie ukończyło 21 lat i nadal się uczy
 • nie ukończyło 24. roku życia i kontynuuje naukę w szkole wyższej oraz ma orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności

Warto wiedzieć, że nie przysługuje on w sytuacji gdy rodzic samotnie wychowuje dziecko i nie ma przyznanych alimentów na nie, chyba że drugi rodzic nie żyje, jest nieznany, bądź sąd oddalił powództwo o ustalenie alimentów, ewentualnie zobowiązał jedną osobę do ponoszenia kosztów utrzymania dziecka. Zasiłek rodzinny nie też, jeśli dziecko:

 • wstąpiło w związek małżeński
 • przebywa w ośrodku zapewniającym całodobowe utrzymanie
 • pobiera zasiłek na własne dziecko
 • przebywa w rodzinie zastępczej

Ponadto świadczenie nie przysługuje też gdy członek rodziny pobiera zasiłek rodzinny za granicą.

Zasiłek rodzinny 2022. Jakie jest kryterium dochodowe?

To czy zostanie przyznany nam zasiłek rodzinny, zależy też od kryterium dochodowego. Próg ten podlega weryfikacji co 3 lata. Jednak zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 roku kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego w 2022 roku się nie zmieni. W związku z tym wynosi on:

 • 674 zł na osobę w rodzinie
 • 764 zł na osobę dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem

Ile wynosi zasiłek rodzinny 2022? Kwoty nie są wysokie

W związku, z tym że wysokość świadczenia w 2022 nie ulegają zmianie, wynosić będzie dokładnie tyle, co w latach poprzednich. Kwota, jaką może pobierać rodzic, wynosi miesięcznie:

 • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
 • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Rodziców oburza wysokość świadczenia. W internecie możemy przeczytać na tent temat takie komentarze:

Jedno wyjście do sklepu po mięso i wędliny i zasiłku nie ma
Wsparcie? To na paczkę pieluch dla tych, którym ledwie na chleb starcza
Więcej o: