Emerytura po mężu nie wynosi 100 procent. Opozycja chce, aby była jeszcze niższa

Emerytura po mężu przysługuje wdowie, która spełni określone warunki. Niestety, nawet jeśli prysługuje jej renta rodzinna to nie dostanie 100 procent świadczenia. Według ustawy, którą proponuje opozycja, świadczenie może być jeszcze niższe. Jak je otrzymać i czy się opłaca?

Emerytura po mężu to potoczna nazwa renty rodzinnej. Przysługuje w sytuacji, kiedy bliska osoba umrze. Wówczas, można pobierać jej świadczenie, ale tylko na określonych zasadach. Nie każdy może dostać taki zastrzyk gotówki i nie każdemu się to opłaca. Pieniądze nie zostaną wypłacone w pełnej kwocie, jaką pobierał małżonek przed śmiercią. Jeśli nowe zasady wejdą w życie, świadczenie będzie niższe.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Czy programy socjalne są zagrożone przez koronawirusa?

Dla kogo jest emerytura po mężu? Nie tylko wdowa może ją dostać

Emerytura po mężu to nazwa potoczna. Wzięła się stąd, że najczęściej to właśnie wdowy wnioskują o rentę rodzinną. Może ją dostać także inny członek rodziny, jeśli spełni określone warunki. W przypadku wdowy musi to być osoba, która:

  • w chwili śmierci męża miała skończone 50 lat
  • w chwili śmierci męża nie była zdolna do pracy
  • wychowuje dziecko (poniżej 16 roku życia lub 18 roku życia, jeśli kontynuuje naukę) uprawnione do otrzymania renty rodzinnej po zmarłym
  • wychowuje uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym dziecko ze stwierdzoną trwałą niezdolnością do pracy lub samodzielnej egzystencji
  • skończyła 50 lat lub stała się niezdolna do pracy w ciągu 5 lat od śmierci męża, lub do momentu zakończenia opieki nad dzieckiem uprawnionym do renty rodzinnej

Ile wynosi emerytura po mężu? Kwota jest zależna od świadczeniobiorców

Nie tylko wdowa może wnioskować o świadczenie. W zależności od tego ile osób składa wniosek i zostanie on rozpatrzony pozytywnie, na tyle osób zostanie on podzielony. Proporcjonalnie otrzymają:

  • przy pobieraniu renty przez jedną osobę - 85 proc. świadczenia,
  • przy pobieraniu renty przez dwie osoby - 90 proc. świadczenia,
  • przy pobieraniu renty przez trzy osoby lub więcej - 95 proc. świadczenia.

Niestety, aby np. wdowa mogła pobierać emeryturę, musi zrezygnować z własnego świadczenia. Powinna upewnić się więc przed wypełnieniem wniosku, czy takie rozwiązanie jest dla niej korzystne.

Emerytura po mężu będzie niższa niż 85 procent? Istnieje taka możliwość

Wielu obywatelom nie podoba się fakt, że świadczeniobiorca musi rezygnować ze swojej własnej emerytury. Jeśli opłacał podatki, to zdaniem większości osób takie świadczenie w formie podwójnej po prostu się należy. Opozycja zaproponowała rozwiązanie tego problemu. Koalicja Obywatelska ma pomysł, aby wdowa lub wdowiec mieli prawo do zachowania swojej emerytury, a dodatkowo mogliby wnioskować o prawo do 25% świadczenia zmarłego małżonka. W ten sposób zysk byłby zauważalny i poprawiłby sytuację materialną wielu osób, które utraciły bliską osobę.

Więcej o: