Ekwiwalent za urlop 2022. Kiedy jest wypłacany? Dzieje się tak tylko w szczególnych sytuacjach

Ekwiwalent za urlop 2022. Wypłata pieniędzy za niewykorzystany urlop jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Jest on jednak wypłacany jedynie w kilku sytuacjach. Czy istnieją wyjątki od reguły oraz czemu kalkulator ekwiwalentu za urlop potrzebuje współczynnika ekwiwalentu? Wyjaśniamy.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Rok 2021 już za nami. Cześć osób nie zdążyła wykorzystać całego urlopu, który mu przysługiwał. Często osoby takie zastanawiają się, czy należy im się ekwiwalent za niewykorzystany urlop po zakończeniu roku. Sytuacja nie jest prosta. Są jedynie określone sytuacje, w których jest on wypłacany.

Zobacz wideo Tarcza 4.0. Czy pracodawca może nas wysłać na przymusowy urlop?

Ekwiwalent co to? Kiedy należy go wypłacić?

Ekwiwalent pieniężny to określona kwota wypłacana w zamian za świadczenie należne pracownikowi w naturze. W tym wypadku za niewykorzystany urlop. Według Kodeksu Pracy urlop wypoczynkowy jest świadczeniem, którego pracownik nie może się zrzec. W kp możemy przeczytać, że:

W razie niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy należy wypłacić pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Istnieje jednak wyjątek.

Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, w przypadku gdy strony (pracodawca i pracownik) postanowią o wykorzystaniu urlopu w kolejnym zatrudnieniu, pod warunkiem jednak, że zatrudnienie to będzie u tego samego pracodawcy, a nowa umowa zostanie podpisana bezpośrednio po rozwiązaniu pierwszej umowy.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop kalkulator. Trzeba spełnić warunki

W Kodeksie pracy jest zapisane, że aby został wypłacony ekwiwalent za urlop, muszą być spełnione dwa konkretne warunki:

  1. pracownik musi posiadać niewykorzystany urlop
  2. umowa musi być rozwiązana

Wypłata ekwiwalentu jest możliwa tylko w sytuacji, gdy niewykorzystanie urlopu jest spowodowane wygaśnięciem umowy o pracę lub jej rozwiązaniem, a strony nie planują kontynuacji współpracy. Jeśli osobie pracującej przysługuje urlop, który jest zaległy i stosunek pracy nadal trwa, to urlop ten powinien być wykorzystany w określonym czasie. 

Współczynnik ekwiwalentu 2022. Jak obliczyć ile pieniędzy powinniśmy dostać?

Do wyliczenia ekwiwalentu za urlop potrzebny jest współczynnik ekwiwalentu. Wyraża on przeciętną miesięczną liczbę dni przypadających do przepracowania w danym roku. Trzeba jednak pamiętać, że przy wyliczeniu wysokości ekwiwalentu zastosować należy współczynnik obowiązujący w roku wypłacania ekwiwalentu, nawet wtedy gdy urlop przeniesiony został z roku poprzedniego. Jego wyliczenia wyglądają następująco:

Rok 2022 liczy 365 dni. Na cały ten rok przypadają 53 soboty, 52 niedziele oraz 9 dni świątecznych. Zatem współczynnik urlopowy na 2022 rok wynosi 20,92: [365 – (53 + 52 + 9)] : 12 = 20,92.

Więcej o: