Renta socjalna 2022. Ile wynosi? Nowe limity dla osób dorabiających sobie

Renta socjalna w 2022 roku zmieniła się o kilka aspektów. Od nowego roku można więcej dorobić do niej bez obawy o wypłatę świadczenia z ZUS. Zmieniła się też forma rozliczania renty socjalnej. Zastanawiasz się, ile wynosi renta socjalna 2022 na rękę? Odpowiadamy na wszystkie te zagadnienia.

Więcej takich  informacji na stronie głównej Gazeta.pl 

Prawie 290 tysięcy osób w całej Polsce pobiera renty socjalne. Wszystkie te osoby mogą się cieszyć, ponieważ zaszły zmiany, które są dla nich korzystne. Osoby te mogą teraz dorobić sobie do swojego świadczenia. Jeszcze do końca 2021 roku na zawieszenie wypłaty miały wpływ praktycznie wszystkie przychody z pracy, a także z najmu i dzierżawy. Teraz wyznaczono jedynie limity.

Zobacz wideo Izabela Leszczyna o emeryturach stażowych i pomyśle PO

Renta socjalna 2022. Renciści od nowego roku mogą sobie dorabiać

Wraz z nadejściem nowego roku dorabianie do renty socjalnej stało się dużo korzystniejsze dla osób pobierających pieniądze z tego tytułu. Jeszcze do końca 2021 roku na zawieszenie wypłaty miały wpływ praktycznie wszystkie przychody z pracy, a także z najmu i dzierżawy. Aktualnie ustanowiono limity, które są teraz takie same jak w przypadku rent z tytułu niezdolności do pracy i rent rodzinnych.

Od nowego roku sytuacji przekroczenia 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia nie zostanie zawieszona wypłata renty socjalnej. Zastosuje się jedynie jej częściowe zmniejszenie za dany miesiąc. Dopiero dodatkowy przychód w wysokości 7354,50 zł brutto, czyli 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia w miesiącu, zawiesi wypłatę świadczenia.

Ile wynosi renta socjalna 2022 na rękę? Kwota nie uległa zmianie od marca 2021 r.

Renta socjalna od marca 2021 wynosi ona 1250,88 zł. Jest to dokładnie 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy ustalonej i podwyższonej zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Taką sama wysokość ma aktualnie też najniższa emerytura. W 2022 roku ma dojść do waloryzacji zarówno rent jak i emerytur. Na ten moment nie wiemy, ile dokładnie wyniesie podwyżka.

Rozliczenie renty socjalnej w 2022 roku. Trzeba dostosować się do zmiany

W sposobie rozliczenia renty socjalnej także zaszły zmiany. Jeszcze w 2021 była ona zawieszana na bieżąco za każdy miesiąc. Wraz z nadejściem nowego roku osoba dorabiająca do renty socjalnej będzie rozliczała się już po upływie roku kalendarzowego (rocznie lub miesięcznie).

Więcej o: