Ponowne przeliczenie emerytury 2022 na innych zasadach. Wniosek nie ma sensu? Wielu emerytów czeka odmowa

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury w 2022 roku będzie można złożyć, ale już na innych warunkach. Sporo emerytów straci na tej zmianie. Gdy złożymy wniosek, nie powinniśmy być zaskoczeni, gdy ZUS go odrzuci.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Wraz z 1 stycznia ZUS wprowadził zmiany w sposobie przeliczania emerytury w związku z nowelizacją w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zmiany wprowadzone w systemie przeliczeń rent i emerytur wprowadzone przez rząd ograniczają wydatki na emerytury.

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Zmiany w przeliczaniu świadczenia emerytalnego od 1 stycznia 2022 roku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1 stycznia 2022 roku dokona przeliczenia pracującemu świadczeniobiorcy jeden raz w roku, wcześniej odbywało się to co kwartał. Jest to efekt zmian ustawy z dnia 24 czerwca 2021 roku o systemie ubezpieczeń społecznych oraz kilku innych ustaw. Nie jest to dobra wiadomość dla tych, których emerytura była naliczana według zarobków i stażu. Pozbawi to ich możliwości podwyższenia wysokości świadczenia poprzez częstsze przeliczenie podstawy jej wymiaru. Zmianą jest też pozbawienie możliwości wydłużenia stażu pracy okresami nieskładkowymi. 

Cel zmian i komu one służą?

Zmiany wprowadzone przez rząd służą ujednoliceniu przepisów dotyczących aktywnych zawodowo emerytów i przeliczania ich emerytur. Istniejący tzw. stary i nowy system stawia emeryta w lepszej i gorszej sytuacji. Świadczeniobiorca aktywny zawodowo z tzw. starego systemu jest w lepszej pozycji niż emeryt z tzw. nowego systemu w kwestii osiągania przychodów bez konsekwencji co do wysokości otrzymywanego świadczenia emerytalnego. Sytuacja emeryta z tzw. starego systemu, którego emerytura jest przeliczana według nowej, bazowej kwoty, która aktualnie obowiązuje, gdy złożymy wniosek, ulega korzystnemu polepszeniu. Świadczeniobiorcy nie podwyższą swojej emerytury wykonywaną pracą, co zniechęci ich do pozostania aktywnym zawodowo emerytem. 

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury 2022

Nowe przepisy pozwalają na złożenie wniosku o ponowne przeliczenie świadczenia emerytalnego dopiero po upływie roku kalendarzowego, licząc miesiąc, w którym został złożony wniosek. W konsekwencji, gdy emeryt złoży wniosek w styczniu 2022 roku o przeliczenie świadczenia za poprzedni rok, to w grudniu będzie pozbawiony możliwości kolejnego wnioskowania. Wniosek więc będzie można złożyć raz na 12 miesięcy.

Więcej o: