Emerytura pomostowa 2022. Niektórzy sądzą, że niedługo będzie ona niepotrzebna.

Emerytura pomostowa przysługuje pracownikom, którzy wykonują pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej postanowiło naprawić kwestie rodzących trudności. ZUS uważa, że propozycje zmian trzeba doprecyzować.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Wnioski o przyznanie emerytury pomostowej mogą składać te osoby, które przez lata w pełnym wymiarze godzin wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Są to prace bardzo obciążające psychicznie lub fizycznie.

Zobacz wideo Kidawa-Błońska o wieku emerytalnym

Emerytura pomostowa: komu przysługuje? Lista zawodów

Aby ją otrzymać emeryturę pomostową, należy złożyć wniosek do ZUS-u. Poza tym osoba składająca wniosek powinna wykonywać jeden z zawodów uznawanych przez ZUS za pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Należą do nich m.in. prace:

  • wykonywane pod ziemią
  • wykonywane na wodzie i pod wodą
  • w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego
  • w powietrzu w warunkach gorącego i zimnego mikroklimatu
  • ciężkie prace fizyczne związane z bardzo dużym obciążeniem statycznym
  • bardzo ciężkie prace fizyczne

Do osób wykonujących pracę o szczególnym charakterze ZUS zalicza:

  • maszynistów pojazdów trakcyjnych
  • operatorów żurawi wieżowych
  • członków zespołów ratownictwa medycznego
  • kierowców pojazdów uprzywilejowanych

Koniec emerytury pomostowej? Niektórzy sądzą, że niedługo będzie ona niepotrzebna

Zdaniem rządowych ekspertów emerytura pomostowa już niedługo nie będzie potrzebna. To dlatego, że nawet praca w szczególnych warunkach nie będzie już taka ciężka dzięki wdrożeniu nowych technologii.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej postanowiło naprawić kilka kwestii, które rodzą trudności

Choć pomostówki mają charakter wygasający, MRiPS postanowiło naprawić kilka kwestii, które rodzą trudności praktyczne. Kłopot sprawia konieczność rozwiązania stosunku pracy, aby nabyć prawo do wnioskowania o świadczenie. Naraża to ubezpieczonego na utratę jedynego źródła dochodu bez żadnej gwarancji otrzymania emerytury pomostowej. Proponowane jest uchylenie tego obowiązku. Warunek niepozostawania w zatrudnieniu nadal będzie miał jednak znaczenie. Jeżeli organ rentowy wyda decyzję o przyznaniu świadczenia, nie będzie ono wypłacane do czasu rozwiązania stosunku pracy.

W ocenie ZUS wprowadzenie możliwości zawieszenia prawa do emerytury pomostowej wymaga doprecyzowania sposobu obliczania jej ostatecznej wysokości. Wdrożenie projektowanych regulacji będzie wymagało modyfikacji używanego przez ZUS systemu informatycznego oraz innych treści. Oznacza to konieczność uwzględnienia co najmniej dziewięciomiesięcznego okresu vacatio legis.

Więcej o: