500 plus dla emeryta: wniosek nie wystarczy. Bez tych dokumentów nie otrzymasz świadczenia

O dodatkowe świadczenie w postaci 500 plus dla emeryta można ubiegać się już od kilku lat i nie inaczej będzie w 2022 roku. Pieniądze może otrzymać jednak określona grupa seniorów po złożeniu wniosku. Wraz z nim należy dostarczyć komplet dokumentów. Podpowiadamy, co powinniśmy dostarczyć do ZUS, chcąc otrzymywać świadczenie.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Czy nie ma zagrożenia dla płynności wypłacania emerytur?

Seniorzy, którzy ukończyli 75 rok życia i nie są zdolni do samodzielnej egzystencji bądź pobierają zasiłek pielęgnacyjny, mogą ubiegać się o świadczenie uzupełniające. Potocznie przyjęła się także nazwa 500 plus dla seniora z uwagi na wysokość świadczenia. Otrzymać je można po złożeniu wniosku oraz dostarczeniu odpowiednich dokumentów. 

Kto ma szansę, aby otrzymać 500 plus dla emeryta? Należy spełnić jeden z warunków

Pełna wysokość świadczenia uzupełniającego przysługuje seniorom, którzy: 

  • nie są uprawnieni do emerytury ani renty oraz nie mają ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, lub
  • mają prawo do powyższych świadczeń, jednak ich łączna kwota brutto nie przekracza 1272,08 zł.

Po przekroczeniu tego progu obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę", zgodnie z którą wypłata będzie pomniejszona odpowiednio o kwotę go przewyższającą. Maksymalnie przychody emeryta mogą wynosić 1772,08 zł brutto.

Chcąc złożyć wniosek o 500 plus dla seniora należy udać się do ZUS. Można wysłać go także elektronicznie 

Osoby, które nie chcą wychodzić z domu mogą wysłać wniosek poprzez PUE ZUS. Pozostali będą musieli udać się do urzędu osobiście. We wniosku poza danymi identyfikacyjnymi należy poinformować dodatkowo: 

  • czy występuje prawo lub staramy się o prawo do świadczenia finansowanego ze środków publicznych — jeśli tak to jego wysokość, rodzaj i instytucja, która go wypłaca,
  • czy mamy prawo do świadczeń z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych lub o takowe się staramy — jeśli tak to jego wysokość, rodzaj i instytucja, która go wypłaca,
  • oświadczenie czy aktualnie przebywamy w areszcie śledczym lub zakładzie karnym. 

Niezbędna jest też odpowiednia dokumentacja. Nie zapomnij jej dostarczyć, jeśli chcesz uzyskać świadczenie uzupełniające dla seniora 

Poza wnioskiem musimy dostarczyć do ZUS

  • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniu o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub orzeczeniu o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydane przed 1 września 1997 r.,
  • dokumentację medyczną,
  • wszystkie inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku np. z lecznicy rehabilitacyjnej lub zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku.

Z tego obowiązku są zwolnione osoby, których powyżej wskazane orzeczenia znajdują się już w dokumentacji emerytalno-rentowej.

Więcej o: