Nowy Polski Ład: Przedłużenie terminów poboru zaliczek na podatek dochodowy. Ważne zmiany dla podatników

Rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2022 roku wprowadziło wiele zmian w sposobie rozliczenia zaliczki na podatek dochodowy. Polski Ład zainicjował sporo nowych zasad, które zawarte zostały w rozporządzeniu. Jaki wpływ miały na przedłużenie terminów poboru zaliczek oraz co z wnioskiem o nieprzedłużanie terminów poboru zaliczek na podatek dochodowy?

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Nowy Polski Ład w 2022 wprowadził wiele zmian w sposobie obliczania zaliczki na podatek dochodowy. Zmiana w tym obszarze okazała się konieczna. O co chodzi z Polskim Ładem i w jaki sposób zmienia on kwestię podatków w 2022 roku?

Zobacz wideo Czy ktoś zapłaci stanowiskiem za Polski Ład?

Zmiany w podatkach 2022: o co chodzi Nowy Polski Ład

Zaliczka na PIT będzie przeliczana zgodnie z zasadami, które obowiązują w 2021 roku według nowych przepisów. Polski Ład wprowadza przesunięcie poboru i wpłaty zaliczki z umów o pracę i cywilnoprawnych oraz świadczeń emerytalnych, rentowych czy zasiłków z ZUS. Wszystko zależy od wysokości zaliczki, kiedy jest ona wyższa, niż w 2021 roku to płatnik dokonuje przesunięcie jej pobrania i wpłacenia do urzędu skarbowego, aż do osiągnięcia wysokości zaliczki w 2022 roku wyższej niż w 2021 roku. Sytuacja ma miejsce w przypadku osób, których wynagrodzenie nie przekracza 12,800 zł brutto miesięcznie. Ministerstwo Finansów wyjaśnia:

Zaliczki na podatek dochodowy, pobierane przez płatników po 8 stycznia 2022 r., powinny być obliczane w sposób opisany w rozporządzeniu. Wysokość zaliczki za styczeń u pracowników czy zleceniobiorców osiągających miesięczny dochód do 12 800 zł brutto, powinna być pobierana w wysokości nie wyższej, niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach działających do 31 grudnia 2021 r.

Małgorzata Rozenek Małgorzata Rozenek w modnej kurtce. Podobne z Reserved, Zara

Przedłużenie terminów poboru zaliczek na podatek dochodowy

Rozporządzenie z 7 stycznia 2022 roku dokonało wydłużenia terminów poboru oraz przekazania zaliczek na podatek dochodowy dla niektórych płatników. Według rozporządzenia zaliczka za pierwszy miesiąc w roku w przypadku pracowników i zleceniobiorców, którzy osiągnęli dochód do 12 800 zł brutto miesięcznie, będzie pobierana w wysokości nieprzewyższającej kwoty zaliczki, która obliczana jest na zasadach, które obowiązywały do końca grudnia 2021 r. 

Przedłużenie terminów poboru zaliczki w drodze rozporządzenia umożliwiło zastosowanie przedłużonych terminów już do wypłat dokonywanych w styczniu. Wynika to z funkcjonującego na gruncie ustawy PIT rozwiązania, zgodnie z którym przekazanie zaliczki pobranej w jednym miesiącu następuje do 20 dnia miesiąca następnego. Wdrożenie tego rozwiązania w drodze ustawy w tak krótkim terminie nie było możliwe

Wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru zaliczek na podatek dochodowy

Pracownik może zawnioskować do pracodawcy o niestosowanie mechanizmu poboru zaliczek określonego w rozporządzeniu w sytuacji kiedy zaliczka nie jest pomniejszona o 1/12 kwoty, która zmniejsza podatek. Podatnik może złożyć wniosek np.:

  • kiedy jest zatrudniony na dwóch etatach w różnych firmach,
  • zatrudniony jest emerytem lub rencistą i pobiera świadczenia,
  • zatrudniony jest na etacie i prowadzi działalność gospodarczą jednocześnie, lub rozlicza najem prywatny.
Więcej o: