Zmiany w zasiłkach 2022. Kto skorzysta, a kto straci? Nie dla wszystkich zmiany są pozytywne

Wraz z nowym rokiem wprowadzonych zostało kilka zmian w zakresie zasiłkowym. Zmiany w zasiłkach 2022 to np. skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia czy zaliczenie okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

W środę 26 stycznia 2022 roku odbył się kolejny z cyklu webinarów organizowanych wspólnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Pracodawców RP. Na tym spotkaniu eksperci z ZUS wyjaśniali, na czym polegają zmiany w zasiłkach chorobowych.

Zobacz wideo Czy bezwarunkowy dochód podstawowy jest możliwy w Polsce?

Zmiany w zasiłkach chorobowych 2022. Czego możemy się spodziewać?

Czego dotyczą zmiany w zasiłkach wprowadzone 1 stycznia 2022? Oto one:

  • zaliczenie okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego wynoszącego 182 dni
  • prawo do zasiłku macierzyńskiego w razie śmierci pracodawcy
  • podwyższenie wysokości zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu do 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Dotychczas było to 70 proc.
  • skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia
  • prawo do zasiłku po ustaniu ubezpieczenia przez okres 91 dni

Zmiany w zasiłkach 2022. Jedna z kluczowych zmian to prawo do zasiłku mimo opóźnienia w płaceniu składek

Jedną z kluczowych zmian jest wprowadzenie prawa do ubiegania się o zasiłek pomimo zalegania z opłaceniem składek ZUS. Na ten temat wypowiedziała się Dagmara Gąsior, zastępca naczelnika Wydziału Zasiłków II Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, która współprowadziła webinar:

Oznacza to, że prawo do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego będzie przysługiwało osobom podlegającym dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu (...) w przypadku, jeżeli w dniu powstania prawa do świadczenia brak będzie zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz kiedy kwota zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne nie będzie wyższa niż 1 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Zmiany w zasiłkach chorobowych 2022. Ponowne ustalenie podstawy wymiaru zasiłku i nie tylko

Od teraz nie trzeba będzie ustalać na nowo, podstawy zasiłku jeżeli między okresami pobierania zasiłków (bez względu na ich rodzaj) nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż miesiąc kalendarzowy. Dodatkowo wszystkie choroby będą zliczane do jednego okresu zasiłkowego, jeśli przerwa między nimi nie przekroczy 60 dni. Jeśli otrzymamy zwolnienie lekarskie po przekroczeniu okresu 182 dni, to zasiłek chorobowy nie będzie nam przysługiwał.

Zmiana dotknęła również okresu zasiłku po ustaniu ubezpieczenia. Według nowych przepisów zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia będzie można pobierać do 91 dni. Ta zasada nie dotyczy m.in. osób chorych na gruźlicę, niezdolnych do pracy w okresie ciąży.

Więcej o: