Narodowy Spis Powszechny: wyniki. Ile kobiet, mężczyzn i katolików mieszka w Polsce? Odpowiedzi szokują

Jeszcze w 2021 dobiegł końca Narodowy Spis Powszechny, wyniki jednak poznaliśmy dopiero 27 stycznia 2022 roku. Jest to na razie wstępny zarys zebranych informacji, ale już możemy się dowiedzieć, że jest nas o ponad 300 tys. mniej.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 odbywał się drogą elektroniczną. Rozpoczął się 1 Kwietnia i zakończył 30 września br. Spis taki odbywa się raz na 10 lat i dotyczy każdej osoby mieszkającej stale, bądź czasowo, na terenie Polski. Co najważniejsze jest on obowiązkowy. 27 stycznia poznaliśmy jego wstępne wyniki.

Zobacz wideo Alarmujące dane GUS pokazują jak szybko wymiera Polska. Czekają nas głodowe emerytury?

GUS: wyniki spisu ogłoszone w pałacu prezydenckim w Warszawie

W ten czwartek zaprezentowano pierwsze wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Miało to miejsce w czasie konferencji inaugurującej III Kongres Demograficzny w pałacu prezydenckim w Warszawie. Na temat spisu wypowiedział się Prezydent Andrzej Duda:

Cieszę się bardzo, że po 10 latach udało się przeprowadzić kolejny narodowy spis powszechny ludności i mieszkań. Spis ma niezwykle doniosłe znaczenie państwowe, przynosi niezwykle ważne dane statystyczne

Małgorzata RozenekMałgorzata Rozenek w modnej kurtce. Podobne z Reserved, Zara

GUS: spis powszechny. Jakie są wyniki?

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, dr Dominik Rozkrut wypowiedział się na temat liczby ludności w Polsce. Według przeprowadzonego ostatniego spisu powszechnego w Polsce mieszka 38 179,8 tys. osób. Liczba ta jest szacowana na dzień 31 marca 2021, ponieważ była to data referencyjna spisu. Wynika z tego, że populacja Polski spadła o 0,9 proc. (332 tys. osób) w porównaniu do 2011. Proporcje dotyczące płci pozostały natomiast na podobnym poziomie w stosunku do danych uzyskanych ze spisu w 2011 roku.

Ze spisu wynika, że najwięcej Polaków jest w wieku produkcyjnym (18-59/64 lata) - odsetek ten wyniósł 60 proc., a w 2011 roku 64,4 proc. W wieku poprodukcyjnym jest 21,8 proc. populacji, w 2011 roku było to 16,9 proc., a wieku przedprodukcyjnym 18,2 proc. (2011 - 18,7 proc.).

Narodowy spis powszechny: religia. Czy są dane na ten temat?

Spis przeprowadzony w 2021 roku poza pytaniami o dane osobiste, adres zamieszkania, nieruchomość, status społeczny, czy liczbę domowników zawierał też pytanie o wyznanie. Na nie akurat nie trzeba było odpowiadać. Osoba dokonująca samospisu miała do wyboru jedną z trzech opcji:

  • należę do wyznania i określić je
  • nie należę do żadnego wyznania
  • nie chcę odpowiadać na to pytanie

Wyniki spisu przeprowadzonego przez GUS pozwolą odpowiedzieć na pytanie, ilu Polaków deklaruje przynależność do Kościoła. Niestety jednak wstępne informacje dotyczące ubiegłorocznego spisu powszechnego nie uwzględniają tych danych, choć urząd zapewne jeszcze o nich poinformuje.

Więcej o: