Wcześniejsza emerytura tylko dla wybranych. Możliwe, że wkrótce będzie ich więcej

Wcześniejsza emerytura, czyli jak sama nazwa wskazuje, możliwa przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego jest możliwa jedynie w ściśle określonych przez ustawę przypadkach. Ubiegać się o nią mogą nieliczni, jednak niewykluczone, że wkrótce krąg tych osób zostanie rozszerzony.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Czy nie ma zagrożenia dla płynności wypłacania emerytur?

Wybrane grupy pracowników mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę w ramach tzw. emerytury pomostowej. Otrzymanie jej nie jest łatwe, gdyż trzeba obowiązkowo spełnić szereg warunków. Do Sejmu trafiły natomiast dwa projekty, dzięki którym grupa osób uprawnionych do wcześniejszej wypłaty świadczenia może zostać rozszerzona. 

Komu przysługuje emerytura pomostowa? Wcześniejsza emerytura możliwa dla określonych grup seniorów

Kobiety, które ukończą 55 rok życia oraz wykażą 20-letni okres składkowy, a także mężczyźni po 60 roku życia z minimum 25-letnim okresem składkowym mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę. Istotnym warunkiem jest jednak dodatkowo praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Kiedy mamy z taką do czynienia? Gdy pracownik zatrudniony jest przy pracach o znacznej szkodliwości dla zdrowia oraz o znacznym stopniu uciążliwości lub wymagających wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo własne bądź otoczenia. Na wysokość tego świadczenia składa się kilka elementów, jednak nie może być ono niższe od aktualnie obowiązującej minimalnej emerytury

Nie jest to jedyny projekt przewidujący wcześniejszą emeryturę. "Solidarność" zaproponowała emerytury stażowe 2022 

W Sejmie trwają prace nad projektem obywatelskim złożonym przez "Solidarność". Zgodnie z jego zapisami tzw. emerytura stażowa przysługiwałaby osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 roku, których okres składkowy i nieskładowy wynosiłby 35 lat w przypadku kobiet oraz 40 lat dla mężczyzn. W tym przypadku podobnie musiałaby ona wynosić przynajmniej tyle, ile najniższa emerytura w Polsce. Szansą na jej zwiększenie byłaby natomiast możliwość kontynuowania pracy zarobkowej. 

Emerytury stażowe — nowości. Nie jest to jedyny projekt znajdujący się w Sejmie. Swoją propozycję przedstawił prezydent 

Emerytury stażowe to jedna ze sztandarowych obietnic wyborczych Andrzeja Dudy z 2015 roku. Projekt został złożony jednak dopiero pod koniec ubiegłego roku, kiedy to już rozpoczęły się prace nad projektem "Solidarności". W propozycjach prezydenta znalazł się zapis, że przejście na emeryturę stażową byłoby możliwe po 39 latach pracy w przypadku kobiet i 44 latach w przypadku mężczyzn. Należałoby dodatkowo osiągnąć odpowiednio wysoki kapitał tzn. wystarczający na wypłatę w wysokości co najmniej najniższej emerytury.

Więcej o: