Świadczenie pielęgnacyjne 2022 od 1 stycznia nieznacznie wzrosło. "To śmiech na sali"

Rodzice niepełnosprawnych dzieci mogą się ubiegać o tzw. świadczenie pielęgnacyjne 2022. Jego wysokość od 1 stycznia wzrosła, choć biorąc pod uwagę potrzeby dziecka z niepełnosprawnością, podwyżka ta jest znikoma. Nic więc dziwnego, że rodzice czują się tym faktem oburzeni. Pobieranie świadczenia jest bowiem jednoznaczne z rezygnacją przez nich z pracy.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Czy programy socjalne są zagrożone przez koronawirusa?

Należy przede wszystkim zacząć od tego, że świadczenie, a zasiłek czy dodatek pielęgnacyjny to nie są tożsame określenia. Każde z nich przyznawane jest na zupełnie innych warunkach. My skupimy się na świadczeniu pielęgnacyjnym, które może być przyznane jedynie rodzicowi lub opiekunowi dziecka z niepełnosprawnością, jeśli ten zrezygnuje z pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki.

Jakie jeszcze trzeba spełnić warunki, aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne? Kryteria są rygorystyczne

Rezygnacja z pracy zarobkowej to nie jedyny warunek, jaki należy spełnić, aby otrzymać wypłatę świadczenia. Dodatkowo istotne jest, aby niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

  • nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
  • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Środki przyznawane są na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało przyznane na czas określony. W takiej sytuacji świadczenie przyznawane jest do ostatniego dnia, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne 2022? Jego wysokość nieznacznie wzrosła

Jak co roku świadczenie pielęgnacyjne zostaje poddane rewaloryzacji. Wpływa na nią wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w Polsce. W związku z tym, że te wzrosły o 7,5 procent, to na takie same podwyżki otrzymali rodzice dzieci niepełnosprawnych. Od 1 stycznia jest to zatem 2119 zł. 

Nie brakuje głosów oburzenia, co do wysokości świadczenia pielęgnacyjnego

W komentarzach wiele osób wskazuje, że kwota ta nawet po podwyżce jest jedynie kroplą w morzu potrzeb: 

Jak godnie żyć za te grosze? Chcemy dorobić, może nie ma na to zbyt wiele czasu między zajęciami, lekarzami i szkołą, ale może udałoby się na pół etatu, chociaż tyle!
Zasiłek pielęgnacyjny to śmiech na sali. Samo comiesięczne sprawdzenie poziomu leku kosztuje grubo ponad 200 i nie jest refundowane a co z resztą? Rehabilitacja, leki, specjalna dieta i wiele innych rzeczy. To jest chory kraj.
Te lata opieki powinny być wliczane do emerytury
Więcej o: