Zerowa stawka VAT na żywność. Od jutra nowe przepisy.

Zmiany stawek VAT obowiązywać będą również żywność i poszczególne produkty z niej. Jest to narzędzie działania rządu w celu złagodzenia problemów wynikających z rosnących cen żywności i wysokich rachunków. Stawka 0 na żywność to jedna ze zmian, które zostaną wprowadzone w ramach Tarczy Antyinflacyjnej 2.0.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Produkty spożywcze opodatkowane obecnie są stawką 5% , lecz w założeniach Tarczy Antyinflacyjnej 2.0 zostanie zastosowana obniżka do 0%. Od 1 lutego 2022 roku zmiany obowiązywać będą produkty mięsne, rybne, mleczarskie, warzywa oraz owoce, produkty piekarnicze i zbożowe, niektóre produkty przeznaczone dla dzieci. Zmiany mają przyczynić się do pomocy w czasie postępującej inflacji, lecz prawdziwe skutki będą widoczne dopiero z czasem.

Zobacz wideo Tarcza antyinflacyjna dla wspólnot mieszkaniowych w praktyce - rzeczniczka URE tłumaczy

Walka z inflacją - nowe stawki VAT od lutego 2022

Wysokie rachunki i ceny to jeden z najważniejszych problemów, z którym borykają się dzisiaj Polacy. Podwyżki cen, które wynikają z przyczyn niezależnych od rządu, przyczyniły się do stworzenia narzędzia do walki z inflacją. Powstała Tarcza Antyinflacyjna 2.0, zaś wcześniej Tarcza Antyinflacyjna 1.0, która już obowiązuje. W Europie jest to najbardziej rozbudowany program do walki z inflacją. Obniżki stawek VAT w zakresie żywności to jedna ze zmian, która została zawarta w Tarczy 2.0.

Kluczowe rozwiązania Tarczy Antyinflacyjnej 2.0

  • obniżenie podatku VAT z 23% do 8% na paliwa,
  • przedłużenie 5% stawki VAT na prąd,
  • obniżenie stawki VAT na ciepło do 5%,
  • wprowadzenie zerowej stawki VAT na nawozy i inne wybrane środki wykorzystywane w produkcji rolniczej,
  • wprowadzenie zerowej stawki VAT na gaz ziemny,
  • wprowadzenie zerowej stawki VAT dla podstawowych produktów żywnościowych, objętych obecnie stawką 5%.

Oprócz tego od 1 stycznia 2022 roku gospodarstwa domowe wielolokalowych budynków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, ponadto szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki, instytucje kultury zostały objęte specjalnymi taryfami na gaz. Zmiany te posłużą Polakom oraz instytucjom użyteczności publicznej w rachunkach za ogrzewanie.

Stawka VAT 0% - na jakie produkty? Od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. stawka 0% na żywność będzie obowiązywała na:

(sklasyfikowane w Nomenklaturze Scalonej wg. wskazanych kodów CN):

• CN 02 – Mięso i podroby jadalne

• CN ex 03 – Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne – z wyłączeniem homarów i ośmiornic oraz innych towarów objętych CN 0306 - CN 0308

• CN 04 – Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

• CN 0504 00 00 – Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone

• CN 07 – Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy, jadalne

• CN 08 – Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów

• CN 10 – Zboża

• CN 11 – Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny

• CN ex 12 – Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza - wyłącznie towary przeznaczone do spożycia przez ludzi

• CN ex 15 – Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego lub mikrobiologicznego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego - wyłącznie jadalne

• CN ex 16 – Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, lub z owadów - z wyłączeniem:

1) kawioru oraz namiastek kawioru objętych CN 1604,

2) przetworów z homarów i ośmiornic oraz z innych towarów objętych CN 1603 00 i CN 1605

• CN 19 – Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze

• CN ex 20 – Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin - z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%

• CN 2104 – Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane

• CN 2105 00 – Lody i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao

• CN ex 2106 – Tłuszcze złożone z produktów roślinnych lub zwierzęcych (miksy), wyroby seropodobne (analogi serów) oraz preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

• CN 2202 – Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych, z orzechów i warzywnych, objętych pozycją CN 2009 - wyłącznie produkty:

1) jogurty, maślanki, kefiry, mleko nieobjęte działem CN 04 – z wyłączeniem produktów zawierających kawę oraz jej ekstrakty, esencje lub koncentraty,

2) napoje bezalkoholowe, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,

3) preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

4) niezawierające produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404 lub tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404:

a) napoje na bazie soi o zawartości białka 2,8% masy lub większej (CN 2202 99 11),

b) napoje na bazie soi o zawartości białka mniejszej niż 2,8% masy; napoje na bazie orzechów objętych działem CN 08, zbóż objętych działem CN 10 lub nasion objętych działem CN 12 (CN 2202 99 15)

• Bez względu na CN – Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.\

Więcej o: