Zmiany w prawie pracy 2022. Nie tylko Polski Ład wpłynie rewolucyjnie na pracowników

Wraz z 1 stycznia wielu podatników czekały niemałe niespodzianki, a to wszystko za sprawą rewolucji wprowadzonych przez Polski Ład. Jednak to niejedyne zmiany, jakie obejmą pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Modyfikacjom został poddany bowiem kodeks pracy 2022.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Polski Ład. Na jakie pułapki trzeba uważać przy jednoosobowej działalności gospodarczej?

Największą uwagę w zmianach zaproponowanych w kodeksie pracy przykuwa unijna dyrektywa work-life balance oraz zmiany w zasiłkach chorobowych. Nic w tym dziwnego, gdyż te nowelizacje swoimi zapisami miałyby bezpośredni wpływ na wielu pracowników. Nie są to jednak jedyne zmiany, których już wkrótce możemy spodziewać się w kodeksie pracy. 

Julia Wieniawa Julia Wieniawa w modnej marynarce! Podobne w Mohito, Orsay

Zmiany w kodeksie pracy: uregulowana zostanie kwestia pracy zdalnej. Czas pracy 2022 w tym modelu ograniczony i możliwy w określonych sytuacjach

Obecnie funkcjonująca praca zdalna została wprowadzona z uwagi na panującą w Polsce pandemię. Instytucja ta jednak ma zawitać w kodeksie pracy na stałe. Natomiast po ustaniu pandemii wykonywanie pracy zdalnej będzie wymagało zgody pracownika. Dokładne zasady jej wykonywania mają być ustalone w drodze porozumienia pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem. Po stronie pracodawcy będzie leżał szereg obowiązków do spełnienia w tym m.in.:

  • dostarczenie materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej,
  • pokrycie kosztów związanych z instalacją, eksploatacją narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej,
  • zapewnienie pracownikowi pomocy technicznej i niezbędnych szkoleń w zakresie obsługi narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.

Pracownik będzie miał możliwość wykonywania pracy zdalnej na wniosek, jednak jej wymiar nie będzie mógł przekraczać 24 dni w roku kalendarzowym.

Zatrudnianie cudzoziemców na nowych zasadach. Najniższa stawka godzinowa 2022 poszła w górę

Większość cudzoziemców zatrudniana jest na umowach zlecenie, a zatem ich wynagrodzenie od 1 stycznia będzie nieco większe. Od 2022 roku stawka godzinowa brutto bowiem wzrosła z 18,30 zł na 19,70 zł. Dodatkowo osoby pochodzące z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji czy Ukrainy będą mogły mieć wydłużoną możliwość powierzenia pracy z 6 miesięcy na 24 miesiące. Wystarczy do tego jedynie oświadczenie pracodawcy. 

Ulga dla młodych 2022. Jak wpłynie na nią Polski Ład? Ulga dla młodych 2022. Jak wpłynie na nią Polski Ład?

Trwają prace nad wprowadzeniem prewencyjnych kontroli trzeźwości pracowników

Wedle obecnie obowiązujących przepisów pracodawca w przypadku podejrzenia stanu nietrzeźwości u pracownika, nie może przeprowadzić samodzielnie kontroli. W takiej sytuacji możliwe jest wezwanie jedynie policji. Wkrótce może to jednak ulec zmianom. Trwają pracę nad przepisami, w myśl których pracodawca sam będzie mógł przeprowadzić badanie trzeźwości u pracownika nie tylko w przypadku wystąpienia podejrzeń co do jego stanu, ale także wyrywkowo w celu prewencyjnym. 

Więcej o: