Zmiany w prawie pracy 2022. Nie tylko Polski Ład wpłynie rewolucyjnie na pracowników

Wraz z 1 stycznia wielu podatników czekały niemałe niespodzianki, a to wszystko za sprawą rewolucji wprowadzonych przez Polski Ład. Jednak to niejedyne zmiany, jakie obejmą pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Modyfikacjom został poddany bowiem kodeks pracy 2022.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Polski Ład. Na jakie pułapki trzeba uważać przy jednoosobowej działalności gospodarczej?

Największą uwagę w zmianach zaproponowanych w kodeksie pracy przykuwa unijna dyrektywa work-life balance oraz zmiany w zasiłkach chorobowych. Nic w tym dziwnego, gdyż te nowelizacje swoimi zapisami miałyby bezpośredni wpływ na wielu pracowników. Nie są to jednak jedyne zmiany, których już wkrótce możemy spodziewać się w kodeksie pracy. 

Zmiany w kodeksie pracy: uregulowana zostanie kwestia pracy zdalnej. Czas pracy 2022 w tym modelu ograniczony i możliwy w określonych sytuacjach

Obecnie funkcjonująca praca zdalna została wprowadzona z uwagi na panującą w Polsce pandemię. Instytucja ta jednak ma zawitać w kodeksie pracy na stałe. Natomiast po ustaniu pandemii wykonywanie pracy zdalnej będzie wymagało zgody pracownika. Dokładne zasady jej wykonywania mają być ustalone w drodze porozumienia pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem. Po stronie pracodawcy będzie leżał szereg obowiązków do spełnienia w tym m.in.:

  • dostarczenie materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej,
  • pokrycie kosztów związanych z instalacją, eksploatacją narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej,
  • zapewnienie pracownikowi pomocy technicznej i niezbędnych szkoleń w zakresie obsługi narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.

Pracownik będzie miał możliwość wykonywania pracy zdalnej na wniosek, jednak jej wymiar nie będzie mógł przekraczać 24 dni w roku kalendarzowym.

Zatrudnianie cudzoziemców na nowych zasadach. Najniższa stawka godzinowa 2022 poszła w górę

Większość cudzoziemców zatrudniana jest na umowach zlecenie, a zatem ich wynagrodzenie od 1 stycznia będzie nieco większe. Od 2022 roku stawka godzinowa brutto bowiem wzrosła z 18,30 zł na 19,70 zł. Dodatkowo osoby pochodzące z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji czy Ukrainy będą mogły mieć wydłużoną możliwość powierzenia pracy z 6 miesięcy na 24 miesiące. Wystarczy do tego jedynie oświadczenie pracodawcy. 

Trwają prace nad wprowadzeniem prewencyjnych kontroli trzeźwości pracowników

Wedle obecnie obowiązujących przepisów pracodawca w przypadku podejrzenia stanu nietrzeźwości u pracownika, nie może przeprowadzić samodzielnie kontroli. W takiej sytuacji możliwe jest wezwanie jedynie policji. Wkrótce może to jednak ulec zmianom. Trwają pracę nad przepisami, w myśl których pracodawca sam będzie mógł przeprowadzić badanie trzeźwości u pracownika nie tylko w przypadku wystąpienia podejrzeń co do jego stanu, ale także wyrywkowo w celu prewencyjnym. 

Więcej o: