Emerytura po mężu będzie jeszcze niższa? "Szok co chcą zrobić, niech sami żyją za te marne pieniądze"

Emerytura po zmarłym mężu przysługuje wdowom jedynie kiedy spełnia określone warunki. Nawet jeżeli je spełni to i tak świadczenie, jakie zostanie jej przyznane, nie wynosi 100%. Opozycja ma pomysł na zmianę wypłaty świadczenia.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

W przypadku śmierci męża żona może odziedziczyć jego emeryturę. Oczywiście świadczenie to również przysługuje wdowcom. Jednak potoczna nazwa tego świadczenia, czyli emerytura po mężu, wywodzi się z tego, że to kobiety częściej korzystają z renty rodzinnej po zmarłym.

Zobacz wideo Ogromna dziura w ZUS-ie? "Jak będziemy mieli szczęście, to bieda zajrzy w oczy do końca tej kadencji"

Emerytura po zmarłym mężu. Komu przysługuje?

O pieniądze z tego tytułu renty rodzinnej mogą wnioskować też inni członkowie rodziny. W przypadku wdowy jednak muszą być spełnione określone warunki. Osoba taka:

  • wychowuje dziecko (poniżej 16 roku życia lub 18 roku życia, jeśli kontynuuje naukę) uprawnione do otrzymania renty rodzinnej po zmarłym
  • w chwili śmierci męża miała skończone 50 lat
  • w chwili śmierci męża nie była zdolna do pracy
  • skończyła 50 lat lub stała się niezdolna do pracy w ciągu 5 lat od śmierci męża, lub do momentu zakończenia opieki nad dzieckiem uprawnionym do renty rodzinnej
  • wychowuje uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym dziecko ze stwierdzoną trwałą niezdolnością do pracy lub samodzielnej egzystencji

Renta rodzinna dla wdowy pracującej. Trzeba uważać na kwoty zarobków

Kobieta, której została przyznana renta rodzinna, musi mieć na uwadze, że w przypadku podjęcia przez nią pracy może ona zostać zmniejszona, a nawet odebrana. Wszystko jednak zależy od wysokości zarobków. Sytuacja wygląda następująco:

  • renta nie ulega zmianom, gdy dochód rencisty nie jest wyższy niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce, czyli 3960,20 zł.
  • jeżeli miesięczne zarobki są wyższe niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie przekraczają 130%, to kwota renty rodzinnej jest pomniejszana o kwotę przewyższającą 70%.
  • w sytuacji, gdy zarobki rencisty są wyższe niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli przekraczają kwotę 7354,50 zł brutto, to wypłata renty rodzinnej jest całkowicie zawieszana.

Renta rodzinna dla wdowy: zmiany mogą wejść w życie

Na ten moment renta rodzinna w sytuacji gdy pobiera ją jedna osoba, wynosi 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, a wdowa chcąca otrzymywać to świadczenie musi zrzec się prawa do własnej emerytury. Opozycja zaproponowała nowe rozwiązanie wypłaty świadczenia. Koalicja Obywatelska ma pomysł, aby wdowa lub wdowiec mieli prawo do zachowania swojej emerytury, a dodatkowo mogliby wnioskować o prawo do 25% świadczenia zmarłego małżonka. Emeryci to komentują: "Szok co chcą zrobić, niech sami żyją za te marne pieniądze".

Więcej o: