Świadczenie rehabilitacyjne 2022. Złożenie wniosku po tym terminie opóźni wypłatę środków

Osoby, których zasiłek chorobowy dobiega końca, a nadal pozostają niezdolne do pracy, mogą ubiegać się o tzw. zasiłek rehabilitacyjny 2022. Chcąc zachować ciągłość w wypłacie świadczeń, trzeba pamiętać o złożeniu wniosku w odpowiednim terminie.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Borys Budka: ZUS powinien być umorzony, a nie odroczony

Szansę na świadczenie rehabilitacyjne mamy po wykorzystaniu maksymalnego okresu pobierania zasiłku chorobowego. Co istotne, dalsze leczenie lub rehabilitacja muszą rokować odzyskanie zdolności do pracy. Nie każdy może jednak te środki otrzymać. 

Małgorzata Kożuchowska Małgorzata Kożuchowska znów oczarowała fanów swoim zdjęciem

Komu nie przysługuje zasiłek rehabilitacyjny 2022? Te osoby nie otrzymają świadczenia z ZUS

Nie wszyscy mają szansę ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne. Wykluczone z tego przywileju są osoby, które: 

 • przebywają na urlopie wychowawczym;
 • mają ustalone prawo do emerytury;
 • przebywają na urlopie bezpłatnym;
 • pobierają zasiłek dla bezrobotnych;
 • przebywają na urlopie dla poratowania zdrowia;
 • mają przyznaną rentę z tytułu niezdolności do pracy;
 • pobierają nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;
 • otrzymują rodzicielskie świadczenie uzupełniające;
 • pobierają zasiłek lub świadczenie przedemerytalne.

Ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne 2022? Jego wysokość uzależniona jest od okresu pobierania 

Zasiłek rehabilitacyjny przyznawany jest maksymalnie na okres 12 miesięcy. Jego wysokość kształtuje się następująco: 

 • 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych 3 miesięcy;
 • 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za pozostały okres 9 miesięcy;
 • 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przez okres pobierania świadczenia w czasie ciąży.

Rachunki Jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy? Druk po poprawkach

Kiedy złożyć wniosek o świadczenie rehabilitacyjne? Warto pamiętać o tym terminie

Chcąc zachować ciągłość w wypłacie świadczeń, wniosek do ZUS o zasiłek rehabilitacyjny należy złożyć co najmniej 6 tygodni przed zakończeniem okresu pobierania zasiłku chorobowego. Dodatkowo dołączyć do niego musimy zaświadczenie o stanie zdrowia na formularzu i płatnika składek. W sytuacji, gdy ubiegamy się o świadczenie z tytułu wypadku przy pracy czy choroby zawodowej dodatkowo trzeba dołączyć:

 • osoby na umowie o pracę — protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
 • osoby ubezpieczone zatrudnienie na podstawie innego tytułu — kartę wypadku przy pracy
 • decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej wydaną przez inspektora sanitarnego.
Więcej o: