Dodatek do emerytury po urodzeniu dzieci. "Kobiety, które urodziły mniej niż czwórkę, nie są matkami?"

Program Mama 4+ to sposób na pozyskanie dodatkowych pieniędzy za posiadanie dzieci do świadczenia emerytalnego. Na jakich warunkach, zasadach oraz jaka wysokość dodatku do emerytury będzie przyznawana emerytom? Wyjaśniamy szczegóły programu.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Niektóre z kobiet w Polsce pobierają świadczenie emerytalne w najniższej wysokości lub poniżej minimalnej kwoty emerytury. Przeciętna emerytura dla kobiet w Polsce wynosi 2235 złotych. Kobiety, które dostają mniej, a urodziły minimum czwórkę dzieci, mogą starać się o dodatkowe środki z tego tytułu. Dodatek nie będzie przysługiwał wyłącznie matkom.

Zobacz wideo Ogromna dziura w ZUS-ie? "Jak będziemy mieli szczęście, to bieda zajrzy w oczy do końca tej kadencji"

Program Mama 4+: na czym polega program?

Starać się o dodatek pieniężny w ramach programu "Mama 4+" może każda osoba, która otrzymuje świadczenie emerytalne, które nie pozwala na utrzymanie się. W przypadku kobiet musi ona być matką co najmniej czwórki dzieci oraz mieć ukończony 60 rok życia. W przypadku mężczyzn musi on być ojcem przynajmniej czwórki dzieci oraz mieć ukończone 65 lat. Wtedy warunkiem jest śmierć matki, porzucenie przez nią dzieci lub niebranie udziału w ich wychowywaniu. Warunkiem potrzebnym do spełnienia przez matkę lub ojca jest mieszkanie w Polce przez co najmniej 10 lat oraz posiadanie obywatelstwa polskiego lub jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej. Program wywołał wiele kontrowersji i podzielił internautów, wśród komentarzy pojawiają się takie:

Dlaczego od czwartego dziecka, kobiety, które urodziły mniej niż czwórkę, nie są matkami? Może ktoś to wytłumaczyć?
A co z tymi, którzy poświęcili się dzieciom i karierze, co z tymi, którzy nie mogą mieć dzieci z przyczyn od nich niezależnych, czy te osoby nie zasługują na godziwe emerytury.

Dodatek do emerytury za urodzenie dzieci: wysokość kwoty

Jeżeli rodzic, który wychował minimum czwórkę dzieci, lecz nie posiada żadnych praw do świadczenia emerytalnego, będzie mógł otrzymać dodatek z programu "Mama 4+". Minimalna kwota świadczenia emerytalnego w poprzednim 2021 roku wynosiła 1250,88 zł brutto. Kwota dodatku może maksymalnie tyle wynosić. Jeśli emerytura lub renta jednego z rodziców wynosi mniej, niż minimalna kwota otrzymywanego świadczenia to dodatek będzie wynosił różnicę, tak by świadczenie wynosiło minimalną kwotę. 

Wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Jakie dokumenty będą potrzebne? 

Wniosek o pieniądze z rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego należy zgłosić w placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wzór druku potrzebnego by starać się o pieniądze w ramach dodatku znajdziemy w salach obsługi klienta oraz na internetowej stronie ZUS. Dokumenty, które należy załączyć wraz z wnioskiem to:

  • informacje o numerach pesel twoich dzieci
  • informacje o twojej sytuacji osobistej lub materialnej
  • akty urodzenia dzieci
  • inne dokumenty mogące mieć wpływ na decyzje w sprawie
Więcej o: