Dodatek aktywizacyjny 2022. Bezrobotni mogą dostać nawet 640 zł. Wystarczy, że spełnią warunki

Dodatek aktywizacyjny 2022 jest uzależniony od tego, ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych. To specjalne świadczenie, które mogą otrzymać osoby wykazujące chęci do ponownego podjęcia pracy. Mogą dostać nawet 640 złotych. Wystarczy złożyć wniosek i spełnić warunki.

Aktywizacja zawodowa to według definicji wszelakiego rodzaju przedsięwzięcia podejmowane w celu zapewnienia równowagi na rynku pracy, a także niedopuszczenia do powstawania problemów natury ekonomicznej i społecznej. Dodatek aktywizacyjny, to świadczenie które ma pomóc w ponownym podjęciu pracy. Jest to podobny rodzaj pomocy finansowej do zasiłku dla bezrobotnych, ale są pewne różnice. Pieniądze wypłacane będą tylko dla tych najbardziej zaangażowanych obywateli. Co to oznacza?

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo FIS urządził polowanie na polskich skoczków. Trenerzy łapią się za głowę [SPORT.PL LIVE #1]

Dodatek aktywizacyjny 2022 uzależniony od zasiłku dla bezrobotnych. Dlaczego?

Zasiłek aktywizacyjny można otrzymać wyłącznie z urzędu pracy. Ma on stałą wartość, a na jego wysokość ma wpływ to, ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w danym momencie, ponieważ ostateczna kwota świadczenia to 50% zasiłku podstawowego. Zasiłek dla bezrobotnych od 2020 roku ma stałą wartość.

Ile wynosi dodatek aktywizacyjny 2022? Kwoty mogą się od siebie różnić

Zasiłek dla bezrobotnych w 2021 roku różnił się w zależności od stażu pracy bezrobotnego. Od 2020 roku niezmiennie wynosi 960 zł, 1200 zł lub 1440 zł. Zatem dodatek aktywizacyjny netto w 2022 roku to 620,40 złotych. Jest to maksymalna kwota, jaką może osiągnąć bezrobotny ubiegający się o pracę.

Dodatek aktywizacyjny nie jest wypłacany jednorazowo. Jest to forma dodatku "motywacyjnego' wypłacanego już po samodzielnym podjęciu pracy przez osobę, która była bezrobotna. Pieniądze przysługują wnioskodawcy już od pierwszego dnia złożenia wniosku. Art. 48 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy mówi, że pracownik może otrzymać dodatek aktywizacyjny (PUP) na czas połowy okresu, w jakim wnioskodawca otrzymywałby zasiłek dla bezrobotnych. Jeśli chce otrzymywać go przez dłuższy czas, wówczas musi pracować w niepełnym wymiarze i otrzymywać pensję poniżej minimalnej. Takie osoby otrzymywać będą dodatek aktywizacyjny nawet przez cały okres przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych.

Jakie warunki należy spełnić, aby dostać dodatek aktywizacyjny 2022?

Aby otrzymać świadczenie konieczny jest wniosek, który bezrobotny złoży w urzędzie pracy. Oprócz tego musi dostarczyć następujące dokumenty:

  • Personalia wnioskodawcy, dane kontaktowe i adres.
  • Kontekst zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – czy nastąpiło z własnej inicjatywy wnioskodawcy, czy z ramienia urzędu pracy.
  • Wniosek należy złożyć wraz z dokumentem potwierdzającym podjęcie zatrudnienia. Czyli najczęściej będzie to umowa o pracę. Umowę należy załączyć do wniosku.
  • Deklarację o zobowiązaniu do regularnego informowania urzędu pracy o stanie swojego zatrudnienia.
  • Należy także załączyć zaświadczenie do dodatku aktywizacyjnego o podjęciu zatrudnienia lub poświadczenie wykonywania innej pracy zarobkowej.
Więcej o: