Dodatek osłonowy 2022: nowy wzór wniosku. Zmiana, która ucieszy wielu Polaków

Dodatek osłonowy jest elementem tarczy antyinflacyjnej. Powstał, aby zrekompensować wzrost kosztów energii elektrycznej, gazu oraz cen produktów spożywczych. Jest już nowy wzór wniosku, który zmienia sytuację wielu wnioskodawców. Poznaj szczegóły.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Dodatek osłonowy jest formą wsparcia finansowego dla obywateli, która jest częścią tarczy antyinflacyjnej. Dzięki takiej pomocy, na którą przeznaczone jest 4 mld złotych pomoc zyska około 7 milionów gospodarstw domowych w kraju. O dodatek mogą ubiegać się rodziny oraz jednoosobowe gospodarstwa domowe. Co należy zrobić, żeby otrzymać dodatek osłonowy oraz jakie zmiany zostały wprowadzone w nowej wersji wniosku

Zobacz wideo Polska będzie płacić kary za kopalnie w Turowie? Pytamy wiceministra klimatu i środowiska

Dla kogo dodatek osłonowy? Ważne kryterium dochodowe, o którym warto wiedzieć

Celem wprowadzenia dodatku osłonowego jest pomoc i rekompensata w obliczu rosnących cen energii, gazu i żywności. Zgodnie z przepisami będzie on przeznaczony dla najuboższych gospodarstw domowych, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają:

 • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Nowy wzór wniosku o dodatek osłonowy i wysokość dodatku osłonowego

Ministerstwo Klimatu nową wersję wniosku o dodatek osłonowy. Zmiana dotyczy informacji o wpisie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Właściciele domów mieszkalnych od 1 stycznia 2021 roku mają obowiązek zgłaszania informacji, jaki rodzaj ogrzewania stosują. Niestety na taki wpis czasami trzeba czekać nawet do kilku miesięcy. Rząd postanowił zmienić tę kwestię i w formularzu słowo "wpisane" zamienione zostanie na "zgłoszone". W nowej wersji wniosku wystarczającą będzie informacja o zgłoszeniu źródła ogrzewania do bazy CEEB. Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi rocznie:

 • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego przez ePUAP: Jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski o dodatek osłonowy można było składać od 4 do 31 stycznia 2022 r. Dodatek osłonowy będzie wtedy wypłacany w 2022 r. w dwóch równych ratach: do 31 marca i 2 grudnia. Oto instrukcja wypełnienia wniosku o dodatek osłonowy przez platformę ePUAP:

 1. Zaloguj się do portalu ePUAP, następnie wybierz z katalogu spraw: „Pismo ogólne do podmiotu publicznego",
 2. Wyślij wniosek o dodatek osłonowy opatrując go podpisem elektronicznym,
 3. Sprawdź na stronach internetowych urzędu gminy, która z gminnych instytucji w Twoim miejscu zamieszkania, zajmuje się obsługą przyznawania i wypłatą dodatków osłonowych,
 4. Wypełnij formularz w formacie Word albo PDF. Część urzędów domaga się, aby na wniosku była kopia Twojego odręcznego podpisu, pomimo opatrzenia go podpisem elektronicznym. Więc jeżeli tak jest w Twoim urzędzie, to na wszelki wypadek złóż podpis odręczny. W praktyce wymaga to wydrukowania dokumentu, podpisania i zeskanowania go z Twoim podpisem,
 5. Zaloguj się do portalu ePUAP, znajdź interesujący Cię MOPS albo OPS. Następnie wybierz z katalogu spraw: „Pismo ogólne do podmiotu publicznego" i tam wyślij pismo opatrując je podpisem elektronicznym. Możesz oczywiście skorzystać nie tylko z profilu zaufanego, ale i e-podpisu kwalifikowanego.
 
Więcej o: