Dodatkowe 200 zł do emerytury trafi do większej grupy seniorów. Kto ma szansę na otrzymanie dodatku?

Od 2022 roku część seniorów może liczyć na dodatek do emerytury. Szansę na otrzymanie środków ma jednak jedynie określona grupa osób. 200 zł do emerytury przysługuje bowiem po spełnieniu określonych warunków.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Kidawa-Błońska o wieku emerytalnym

200 zł do emerytury to świadczenie wypłacane dożywotnio, które może otrzymać określona grupa seniorów po złożeniu wniosku. O jego przyznaniu nie decyduje próg dochodowy tak jak w przypadku 500 plus dla seniora, czy 14 emerytury. Kto może ubiegać się o comiesięczny dodatek do emerytury? Podpowiadamy. 

Do kogo trafi 200 zł do emerytury? Dodatek możliwy po spełnieniu określonych kryteriów

To właśnie z myślą o strażakach z Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy niejednokrotnie narażają swoje życie, powstał dodatek do emerytury w wysokości 200 zł. Wypłaty trafią do nich jednak pod pewnymi warunkami: ukończony powszechny wiek emerytalny oraz służba w OSP przez 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn. 

Dodatkowo, jak czytamy na stronie MSWiA: 

Co ważne, aby otrzymać dodatek, trzeba — w okresie służby — wyjeżdżać do akcji przynajmniej raz w roku

W 2022 roku jak szacuje portal Prawo.pl z dodatku skorzysta 17 700 strażaków.

Nie tylko do OSP trafi dodatek do emerytury 2022. Wypłatą zostaną objęte jeszcze dwie grupy 

Na 200 zł do emerytury mogą liczyć także ratownicy GOPR oraz TOPR. Obowiązywać ich będą analogiczne warunki, jak strażaków OSP tzn. muszą osiągnąć powszechny wiek emerytalny oraz wykonywać przez co najmniej 25 lub 20 lat działania ratownicze podejmowane w ramach ratownictwa górskiego. Tylko w latach 2022-2026 z dodatku ma skorzystać 411 ratowników. 

200 zł do emerytury będzie podlegało waloryzacji. Środki będą wypłacane przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA

Choć to właśnie MSWiA będzie odpowiadało za wypłatę środków, to wniosek o 200 zł do emerytury musi zostać złożony u powiatowego lub miejskiego komendanta straży pożarnej. Co trzy lata dodatek będzie podwyższany poprzez waloryzację. Warto wspomnieć, że pierwotnie strażacy i ratownicy mieli szansę na wyższe dodatki. W 2020 roku Senat przyjął podobną ustawę, jednak wysokość wypłaty miała wynosić 400 zł miesięcznie. Na taką propozycję na przystał natomiast rząd. 

Więcej o: