Ile może dorobić emeryt w 2022: Nowe limity do emerytury. Jak nie stracić świadczenia?

Emerytura to okres, na który czeka wiele osób. Powinna kojarzyć się ze spokojną starością i nieprzejmowaniem się o podstawowe potrzeby życiowe. Istnieje możliwość dorabiania do świadczenia emerytalnego i zapewnienie sobie dodatkowego dochodu. W jaki sposób można sobie dorobić do emerytury i ile można na tym zyskać?

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Przekraczając dopuszczalny limit przychodu przez emerytów i rencistów tracą oni prawo do pobierania świadczenia. Warto jest pamiętać o limitach, które obowiązują od 1 grudnia 2021 roku i dotyczą osób pobierających emeryturę, lecz którzy nie osiągnęli określonego wieku emerytalnego. Sprawdzamy w jaki sposób emeryt może zapewnić sobie dodatkowy dochód.

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Aktywny zawodowo emeryt — czy to się opłaca?

W Polsce od emerytury należy odprowadzać podatek dochodowy oraz składki od otrzymanego świadczenia. Niestety jest to dalekie od realiów osób najstarszych otrzymujących emeryturę w krajach Europy Zachodniej, więc emeryci często podejmują się pracy, będąc już na emeryturze. Najnowsze dane pochodzące z ZUS-u pokazują, iż liczba emerytów w kraju w przeciągu czterech lat jest większa o około 30%, stanowią oni 8% wśród wszystkich pracowników w Polsce. Warto jest pamiętać o tym, gdy dochody zostaną przekroczone z tytułu dodatkowych zarobków, emeryt otrzyma niższą kwotę świadczenia. Osoby otrzymujące najmniejszą wysokość emerytury i są w podeszłym wieku, mogą liczyć na pomoc w postaci różnych programów. Osoby aktywne zawodowo i otrzymujące wysokie dochody powinny pamiętać o pilnowaniu limitów, gdyż ich świadczenie będzie pomniejszone na rzecz składek.

Nowe limity — ile może dorobić emeryt? 

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia ma duży związek z limitami zarobków dla emerytur i rent. W drugim kwartale 2021 roku wyniosło ono 5504,52 zł. Jest  to zmiana o 177,07 zł w porównaniu z poprzednim kwartałem w tym samym roku. W konsekwencji oznacza to niższe limity dorabiania dla emerytów i rencistów, gdy stawka jest zmniejszona dla średniej płacy. Od 1 września do 30 listopada obowiązuje nowy limit dotyczący zarobków dla emerytów. Kwota limitu wynosi 3853,20 zł brutto i jest to pierwszy próg przychodu, czyli 70% średniej kwoty wynagrodzenia. Drugi próg wynosi 130% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 7155,90 zł brutto. Jeśli dodatkowe zarobki seniora nie przekraczają tej kwoty, to wysokość świadczenia emerytalnego zostanie nienaruszona. Lecz, gdy zostanie przekroczona, ZUS zawiesza wypłatę świadczenia w danym miesiącu. Limity nie dotyczą osób, które osiągnęły wiek emerytalny, dla mężczyzn 65 lat, zaś dla kobiet 60 lat. Od 1 grudnia 2021 roku emeryt będzie mógł zapewnić sobie dodatkowy dochód i zarobić:

 • nie więcej niż 3.960,20 zł/mc – po przekroczeniu tej stawki świadczenie zostanie zmniejszone,
 • nie więcej niż 7.354,50 zł/mc – po przekroczeniu tej stawki świadczenie zostanie całkowicie zawieszone.

13. emerytura i 14. emerytura — wsparcie dla emerytów

Emeryci mogą liczyć na dwa dodatkowe świadczenia w postaci 13 i 14 emerytury. Warunkiem, by otrzymać 13 emeryturę jest przejście na emeryturę przed końcem marca danego roku. Wysokość tego świadczenia jest dla wszystkich taka sama, czyli około 1300 zł brutto, zaś netto około 1050 zł. Drugą formą pomocy dla emerytów jest 14 emerytura, która tyczy się tej samej gruby odbiorców i również wypłacana jest rokrocznie osobom, które mieszczą się w konkretnym progu dochodowym. Warunkiem jest dochód w wysokości 2900 zł brutto i wtedy kwota czternastej emerytury to 1250,88 zł. Dodatkowych świadczeń nie otrzymają więc osoby, których dochody przekraczają 4150,88 zł, Od 2019 roku wprowadzona 13 emerytura, czyli stałe świadczenie, które wypłacane jest co roku i przysługuje osobom, które:

 • emeryturę lub rentę w ZUS,
 • emeryturę lub rentę rolników w KRUS,
 • emeryturę lub rentę służb mundurowych,
 • emeryturę pomostową,
 • rentę socjalną,
 • rentę inwalidów wojennych i wojskowych,
 • nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,
 • rodzicielskie świadczenia uzupełniające,
 • świadczenia i zasiłki przedemerytalne.
Więcej o: