Dodatkowe 500 plus dla seniora. Kto może się starać? Warunki są bardzo rygorystyczne

500 plus dla seniora jest możliwe? Oczywiście! Seniorzy ubiegający się o to świadczenie muszą jednak spełniać pewne kryteria. Pieniądze są wypłacane przez ZUS, ale konieczny jest do tego wniosek i kilka dokumentów.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Emeryci mogą liczyć na swoje 500 plus już od 2019 roku. Pieniądze te trafią jedynie do najbardziej potrzebujących seniorów, którzy spełnią rygorystyczne warunki. Jednym z nich jest kryterium dochodowe drugim wiek. Jeżeli świadczenie ostanie przyznane, będzie wypłacane co miesiąc, dożywotnio i automatycznie wraz z emeryturą. Niestety, świadczenie nie obejmuje wszystkich seniorów.

Zobacz wideo Trzynasta emerytura, 500+ na każde dziecko. Obietnice PiS

500 plus dla seniora: jakie są warunki? Jest ich kilka

500 plus dla seniora to tak naprawdę potoczna nazwa świadczenia uzupełniającego dla osób niesamodzielnych do samodzielnej egzystencji. W 2022 roku będzie ono wypłacone ponownie. Aby otrzymać pieniądze z tego świadczenia, osoba musi poza samym wnioskiem wykazać, że:

  • Ukończyła 75 lat
  • Nie jest zdolna do samodzielnej egzystencji lub pobiera zasiłek pielęgnacyjny
  • Posiada odpowiednią dokumentację medyczną potwierdzającą stan zdrowia
  • Ma dochód nieprzekraczający kwoty 1727,08 zł brutto

Kiedy składać wniosek o 500 plus 2022 dla seniora? Osoba starsza nie musi robić tego osobiście

Mamy dobra wiadomość dla emerytów. Jeżeli chcesz starać się o 500 plus dla seniora, nie musisz swojego wniosku składać osobiście. Osoby starsze ze względu na swój stan zdrowia mogą poprosić kogoś z najbliższego otoczenia o wysłanie wniosku drogą internetową, lub zaniesienia go do najbliższego urzędu. Formularz, który należy wypełnić znajduje się na stronie zus.pl. Oprócz wniosku potrzebne będą też dokumenty potwierdzające zły stan zdrowia.

500 plus dla emeryta: przekroczenie progu dochodowego nie dyskwalifikuje całkowicie

Jeżeli emeryt przekroczy próg dochodowy, który wynosi 1727,08 zł brutto, nadal może ubiegać się o świadczenie. Kwota świadczenia zostanie wtedy pomniejszona zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Dodatkowo pieniądze otrzymają ci, którzy nie są uprawnieni do emerytury ani renty oraz nie mają ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych.

Więcej o: