Emerytura po mężu w 2022 będzie niższa? Pomysł Platformy to "odpowiedź na prośby obywateli"

Renta rodzinna dla wdowy, czyli potocznie - emerytura po mężu. Jest przyznawana tylko wtedy, kiedy osoba wnioskująca spełni warunki. Kwota świadczenia nie jest równa temu, które przed śmiercią pobierał małżonek. W 2022 roku może być jeszcze niższa.

W przypadku śmierci małżonka często zmianie ulega budżet domowy. Małżonkowie często partycypują w kosztach po równo, a kiedy jednej wypłaty lub emerytury zabraknie, sytuacja dramatycznie się pogarsza. Emerytury w Polsce nadal pozostawiają wiele do życzenia. Mimo waloryzacji świadczeń, wielu seniorów skarży się na rosnącą inflację. Mogą ubiegać się o 500 plus dla seniora, trzynastą emeryturę, czy 200 złotych do emerytury, ale nie wszystkie świadczenia są dla każdego. Warto zainteresować się tematem renty rodzinnej, powszechnie nazywanej "emeryturą po mężu". To świadczenie nie jest równe 100 procent, ale jak to mówią "grosz do grosza...". W 2022 roku jego kwota może jeszcze się zmniejszyć. Wszystko za sprawą pomysłu Platformy Obywatelskiej.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Emerytura po mężu, czyli świadczenie rodzinne. Przysługuje nie tylko wdowie

O świadczenie rodzinne może ubiegać się wdowa, lub inna osoba bliska. W tym:

  • Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione
  • Wnuki i rodzeństwo
  • Inne dzieci – przyjęte co najmniej na rok przed śmiercią na wychowanie i utrzymanie

Pieniądze otrzyma małżonek (wdowa lub wdowiec), który:

  • w chwili śmierci małżonka miał skończone 50 lat lub był niezdolny do pracy; albo
  • wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku, które nie ukończyło 16 lat, a jeśli uczy się w szkole – 18 lat;
  • sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy i do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej;
  • ukończył 50 lat lub stał się niezdolny do pracy już po śmierci współmałżonka, lecz nie później niż 5 lat od jego śmierci albo od zaprzestania wychowywania dzieci.

Ile wynosi emerytura po mężu? Kwota jest uzależniona od wnioskujących

Emerytura po mężu nie wynosi 100 procent. Kwota jest uzależniona od liczby osób, które wnioskują o świadczenie. Pieniądze nie muszą być bowiem wypłacone jednej osobie. 

Renta rodzinna wynosi:

  • 85% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba;
  • 90% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby;
  • 95% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są trzy osoby lub więcej.

Renta rodzinna będzie niższa? W 2022 możliwa zmiana

Niestety, warunkiem do otrzymania renty rodzinnej w przypadku wdowy jest zrzeknięcie się własnego świadczenia emerytalnego. Tymczasem renta rodzinna może być niższa. Platforma Obywatelska wyszła z inicjatywą wprowadzenia nowego projektu w 2022 roku. Ponieważ wielu obywateli domagało się, aby świadczenie było przyznawane nie zamiast, ale oprócz własnego świadczenia, zaproponowano, aby renta wynosiła 25%. W ten sposób np. wdowa otrzymywałaby 100 procent swojego świadczenia, oraz dodatkowe 25. Zysk byłby zauważalny i poprawiłby sytuację materialną.

Więcej o: