Podwójna emerytura może być pobierana nie tylko w Polsce. ZUS przekaże Ci środki za granicę

Podwójna emerytura to świadczenie, które może zostać wypłacone w trzech przypadkach, w tym dla osób, które pracowały za granicami Polski. Emeryci, którzy nie zdecydowali się na powrót do ojczyzny nie są jednak pozbawieni szansy wypłaty środków z ZUS. Pieniądze mogą im zostać przekazane za granicę, jednak po spełnieniu odpowiednich warunków.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Wystąpienie Marszałka Senatu RP do Polonii i Polaków za granicą

Niejednokrotnie pisaliśmy Wam o możliwości pobierania podwójnego świadczenia. Dodatkowe środki finansowe dla wielu emerytów mogą stanowić podreperowanie domowego budżetu. Podwójna emerytura nie jest świadczeniem wypłacanym wyłącznie przez ZUS. Mieszkając za granicą nie musimy być jednak pozbawieni polskiego świadczenia. ZUS może przekazać nam takie środki za granicę. 

Podwójna emerytura za granicą jest możliwa. Muszą być jednak spełnione te warunki

Pobieranie zagranicznych świadczeń nie wpływa ani na prawo do emerytury wypłacanej przez ZUS, ani jego wysokość. Co więcej, można ją pobierać nie tylko w przypadku zamieszkania w Polsce, ale także poza jej granicami. Trzeba jednak spełniać jeden z warunków wskazanych przez ZUS, który określa prawo do otrzymywanie emerytury w państwie zamieszkania: 

  • zamieszkiwanie za granicą w chwili uzyskania prawa do świadczenia,
  • wyjazd z Polski na stałe do jednego z państw członkowskich UE, EFTA lub innego państwa umownego dopiero po przyznaniu świadczenia. 

Jakie świadczenia ZUS może przekazać za granicę? Wszystko zależy od naszego państwa zamieszkania

Co do zasady ZUS ma możliwość przekazania za granicę: 

  • emerytury,
  • renty rodzinnej,
  • renty z tytułu niezdolności do pracy,
  • świadczenia przedemerytalnego, w tym również zasiłku przedemerytalnego, emerytur pomostowych oraz nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
  • świadczenia kombatanckiego.

Istnieją jednak pewne wyjątki, a mowa tutaj o świadczeniach przedemerytalnych, które mogą być przekazane wyłącznie do państw członkowskich UE lub EFTA. W przypadku rent socjalnych nie mogą one w ogóle zostać przekazane za granicę przez ZUS z uwagi na brak podstaw prawnych. 

Podwójna emerytura za granicą trafi do osób, które złożą ten wniosek 

Osoby mieszkające za granicą, które pobierają świadczenia wypłacane przez placówkę zagraniczną, ale chciałyby otrzymywać także przysługującą im emeryturę z ZUS powinny złożyć wniosek EZZ. Wypełniony formularz należy dostarczyć do jednostki wyznaczonej do realizacji umów międzynarodowych lub w dowolnej placówce ZUS. Co istotne, wniosek do ZUS może zostać wysłany pocztą lub złożony przez pełnomocnika, od którego nie jest wymagane upoważnienie notarialne. 

Środki będą wypłacone w walucie państwa, w którym wnioskujący mieszka lub w innej walucie wymiennej. W związku z tym jego wysokość może ulegać nieznacznym zmianom ze względu na zmianę kursu walut. 

Więcej o: