Odsetki maksymalne 2022: czy zmieniła się ich wysokość? Wyjaśniamy kto musi płacić odsetki ustawowe

Każdy z nas podczas zawierania umowy ma dowolność zawartych w nich treści. Jednak jest jedna sprawa, którą precyzuje polskie prawo, są nią odsetki. Wyjaśnimy dziś, ile wynoszą odsetki maksymalne 2022, a także czym są odsetki ustawowe 2022 lub odsetki ustawowe za opóźnienie 2022.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Jeżeli zdarzy się sytuacja, że nie spłacamy zaciągniętego zobowiązania we właściwym czasie, musimy liczyć się z możliwością naliczania odsetek. Dzieje się to jednak w określonych sytuacjach, a ich kwoty są regulowane przez Kodeks cywilny.

Zobacz wideo Jakie są szanse na nowelizacje ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy?

Odsetki ustawowe 2022. Czym są i kiedy należy je opłacić?

Mówimy o odsetkach kapitałowych, inaczej zwanych umownymi w sytuacji gdy osoba, która pożycza od instytucji czy innej osoby pieniądze, a więc jest dłużnikiem, płaci za możliwość korzystania z cudzych środków i obracania jej kapitałem. Sytuacje tą reguluje je artykuł 359 § 2 Kodeksu cywilnego. Są one należne za okres od powstania zadłużenia do jego wymagalności.

Jednak są one wypłacane tylko wtedy, gdy faktycznie taki obowiązek wynika z umowy między stronami lub na podstawie ustawy czy orzeczenia sądu, lub innego organu. Jeśli nigdzie nie jest podana wysokość odsetek kapitałowych, wtedy ich wielkość jest ustawowa, a więc równa sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych.

Odsetki ustawowe za opóźnienie 2022

Jest też możliwość naliczania odsetek za zwłokę w płatnościach. Są to wtedy odsetki za opóźnienie nazywane umownymi i możemy porównać to do odszkodowania za zwłokę w regulowaniu zobowiązania. Naliczane są one w sytuacji, gdy dłużnik nie spłaca pożyczonych pieniędzy w określonym czasie. Co ważne, sytuację taką również reguluje Kodeks cywilny.

Odsetki 2022: ile dokładnie wynoszą odsetki maksymalne 2022 roku?

Wysokość odsetek zależy od wysokości stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. Ich wysokość została zmieniona 4 listopada 2021. Od tamtego momentu wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosi 6,75 proc. w skali roku. Maksymalne odsetki za opóźnienie nie mogą być wyższe niż 13,5 proc. w stosunku rocznym. Natomiast odsetki ustawowe i kapitałowe wynoszą 4,75 proc. w skali roku. Oznacza to, że maksymalne odsetki w tym zakresie są równe 9,5 proc. w stosunku rocznym. Należy pamiętać, że maksymalna wysokość wszystkich wspomnianych odsetek nie może przewyższać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych, patrząc w perspektywie rocznej.

Więcej o: