Ponowne przeliczenie emerytury 2022. Ci seniorzy zyskają pieniądze. "Żerują na cudzej krzywdzie!"

Ponowne przeliczenie emerytury od 1 stycznia 2022 roku będzie odbywało się jednorazowo, a nie co kwartał, jak to było do niedawna. Na nowych zmianach niektórzy zyskają, zaś niektórzy stracą. Kogo czeka odmowa złożenia wniosku?

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Wraz z wprowadzeniem zmian w tablicach średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn niektórzy emeryci mogą starać się o ponowne przeliczenie swojego świadczenia. Na podstawie tablic wyliczana jest kwota świadczenia emerytalnego. Wnioskować o przeliczenie kwoty emerytury mogło niewielu emerytów, zaś teraz grupa wnioskodawców jeszcze bardziej się zmniejszyła.

Zobacz wideo Czy nie ma zagrożenia dla płynności wypłacania emerytur?

Tablice średniego dalszego trwania życia a wysokość emerytury

Ogłoszone tablice średniego dalszego trwania życia stosuje się jako element w celu ustalania wysokości świadczenia emerytalnego. Dotyczy to grup uprawnionych do uzyskania świadczenia, a tablice obowiązują od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku. Na podstawie tablic Głównego Urzędu Statystycznego odnotowano spadek na poziomie wszystkich kategorii wiekowych w związku ze wzrostem umieralności spowodowanej COVID-19. W zależności od ogłoszonych tablic zależy wysokość przyznanej emerytury przez ZUS, która dla niektórych będzie korzystniejsza.  

Tablica średniego dalszego trwania życiaTablica średniego dalszego trwania życia GUS

Kto może złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury po 65 roku życia z uwzględnieniem nowych tablic?

Nie wszystkie osoby będą mogły skorzystać z możliwości ponownego przeliczenia pobieranej emerytury z uwzględnieniem tablic średniego dalszego trwania życia. Osoby, które mogą wnioskować o ponowne przeliczenie świadczenia emerytalnego to:

  • osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku, które uzyskały uprawnienia emerytalne w okresie kwiecień 2021 roku–marzec 2022 roku,
  • ubezpieczeni (urodzeni po 31 grudnia 1948 roku), którzy spełnili już uprzednio warunki do emerytury ustalanej na nowych zasadach, ale nie wystąpili dotąd o jej przyznanie,
  • osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku, które posiadają ustalone prawo do nowej emerytury i legitymują się okresami podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, po dniu, od którego przyznane zostały uprawnienia emerytalne i jednocześnie kierują do ZUS-u wniosek o doliczenie składek przekazywanych na konto ubezpieczonego po dacie ustalenia prawa do emerytury,
  • osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku, które posiadają ustalone prawo do nowej emerytury w ubiegłych latach, lecz wspomniane uprawnienia emerytalne uległy zawieszeniu w związku z kontynuowaniem zatrudnienia u pracodawcy, u którego pozostawały w stosunku pracy przed terminem uzyskania prawa do emerytury.

Jak złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury? Kogo czeka odmowa?

Wniosek można złożyć przez oficjalną stronę internetową ZUS. Wystarczy zalogowanie się na profil użytkownika i wyszukanie formularzu o ponowne przeliczenie świadczenia emerytalnego. Wypełniony wniosek można wysłać przez internetową platformę lub zanieść do punktu ZUS. Wnioski, które zostaną jednak odrzucone i nie zostaną zastosowane nowe tablice średniego dalszego trwania życia dotyczą osób:

  • niepracujących emerytów z tzw. starego systemu (urodzeni przed 1 stycznia 1949 r.),
  • niepracujących osób, które mają nową emeryturę (urodzeni po 31 grudnia 1948 r.) - to oznacza, że już wcześniej skorzystały z jej obliczenia według różnych tablic średniego dalszego trwania życia.

Internauci komentują zmiany i pojawia się wiele skrajnych komentarzy:

Żerują na cudzej krzywdzie!
Osoby urodzone przed 1949 rokiem są gorszego sortu 
ZUS powinien przeliczyć wszystkie emerytury z automatu, a nie dzielić ludzi na gorszych i lepszych
Więcej o: