Zmiany w kodeksie pracy 2022. Powstanie nowy urlop, z którego skorzystają wszyscy

Zmiany w kodeksie pracy 2022 zgodnie z wykazem prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów mają zostać przyjęte w drugim kwartale 2022 r. Znajdą się tam takie kwestie jak np. 5 dni urlopu opiekuńczego czy zwolnienie od pracy na wypadek siły wyższej. Powstanie tez nowy urlop, z którego skorzystają nie tylko rodzice. Wszystko to za sprawą dyrektywy work-life balance.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

2022 rok może przynieść pracownikom wiele zmian. Warto wiedzieć, że będą one miały wpływ nie tylko na rodziców, ale także na osoby bezdzietne.

Zobacz wideo Jakie są szanse na nowelizacje ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy?

Kodeks pracy 2022: dyrektywa work-life balance może wejść w życie już niedługo

W 2019 roku Parlament Europejski uchwalił tzw. "dyrektywę work-life balance". Wszystkie kraje członkowskie muszą dostosować swoje prawo krajowe do regulacji zawartych w tym dokumencie. W Polsce czas na to kończy się 2 sierpnia 2022 roku. W kodeksie pracy mają znaleźć się przepisy, które pozwolą na łączenie pracy z wykonywaniem przez pracowników funkcji rodzicielskiej i opiekuńczej, jednocześnie gwarantując ochronę przed nierównym traktowaniem w zatrudnieniu.

Urlopu ojcowski. Może skrócić się czas jego wykorzystania

Możliwe jest, że czas na wykorzystanie przez pracownika urlopu ojcowskiego może zostać skrócony. Do tej pory ojciec miał na to czas do 24 miesiąca życia dziecka. Czas ten może zostać skrócony do 12 miesięcy.

Urlop macierzyński i rodzicielski a zmiany w Kodeksie pracy 2022

Cztery miesiące urlopu rodzicielskiego to kluczowym elementem, który ma ulec zmianie. Warto jednak wiedzieć, na czym będą one polegać. Każdemu z rodziców przysługiwać będą dwa miesiące tego urlopu osobno. Nie będą one podlegać przeniesieniu na drugiego rodzica. W tych zmianach w głównej mierze chodzi o aktywność ojców w wychowaniu dzieci.

Nowy urlop bezpłatny: kodeks pracy będzie zawierał nowy urlop. Skorzystają na nim tez bezdzietni

Osoby pracujące na umowie o prace może jeszcze w tym roku będą mogli z korzystać z nowego bezpłatnego urlopu. Urlop opiekuńczy przysługiwałby w łącznym wymiarze 5 dni roboczych. Wykorzystanie ich będzie możliwe w celu zaopiekowania się bliską osobą wymagającą opieki i nie musiałoby być to dziecko. Dyrektywa wprowadziłaby także prawo do czasu wolnego od pracy z powodu tzw. siły wyższej, wymagającej obecności pracownika, (np. nagła choroba, wypadek).

Kodeks pracy 2022: elastyczny czas pracy. Komu miałby przysługiwać?

Możliwość skorzystania z elastycznej organizacji pracy przysługiwałaby rodzicom dzieckiem do 8 lat oraz pracownikom zapewniającym opiekę lub wsparcie krewnemu wymagającemu wsparcia z poważnych względów medycznych. Nowe przepisy miałyby pozwolić na elastyczną organizację pracy. Ma to dać możliwość dostosowania przez pracownika jego organizacji pracy do jego potrzeb poprzez telepracę, elastyczne rozkłady czasu pracy lub pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Więcej o: