Zmiany w urlopach 2022. Musisz zaopiekować się krewnym? Możesz nie otrzymać wynagrodzenia

Niewykluczone, że zmiany w urlopach 2022 zaczną obowiązywać już od drugiego kwartału. Jak się okazuje, nie zawsze będą one korzystne dla pracowników pod kątem finansowym. Dla Polaków będzie to kolejna rewolucja w tym roku. Jakie mogą zajść zmiany w prawie pracy 2022?

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Pandemia uderzyła w młodych. „Ich wejście na rynek pracy jest fatalne"

Polacy jeszcze nie zdążyli przywyknąć do zmian, jakie wymusił na nich Polski Ład, a już wkrótce mogą spodziewać się kolejnej rewolucji. Dotknie ona przede wszystkim sfery zawodowej, ale nie pozostanie bez wpływu na kwestie finansowe. Jakich zmian w prawie pracy możemy się wkrótce spodziewać?

Urlop macierzyński i rodzicielski — co nowego czeka pracujących rodziców? 

Kobiety składając wniosek o urlop macierzyński nie odczują większej zmiany. Inaczej jest jednak w przypadku urlopu rodzicielskiego, jeśli nie złożą one wniosku o jego przyznanie do 21 dni po porodzie, za ten czas będzie im przysługiwało nie 81,5 proc. podstawy wymiaru zasiłku, ale 70 proc. 

Drugą istotną zmianą będzie wymiar urlopu rodzicielskiego. Z obecnych 32 tygodni zostanie on wydłużony do 41. Przy czym warto zaznaczyć, że każdy z rodziców będzie miał do dyspozycji do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego, którego nie będzie można przenieść na drugiego rodzica. Co to oznacza w praktyce? Jeśli ojciec dziecka nie wykorzysta przysługujących mu 9 tygodni urlopu rodzicielskiego, to te dni po prostu przepadną. Decydując się na jego podjęcie, będzie mu natomiast przysługiwał zasiłek w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru. 

Wprowadzone zostaną dodatkowe dni wolne 2022 dla pracownika. Nowy urlop nie będzie finansowo korzystny 

W wykazie prac legislacyjnych znalazł się także zapis o tzw. urlopie opiekuńczym w wymiarze do 5 dni w roku kalendarzowym. Będzie mógł go otrzymać każdy pracownik, który musi zapewnić opiekę krewnemu lub osobie pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym ze względu na jej poważny stan zdrowia. Za ten okres wynagrodzenie nie będzie jednak przysługiwało. 

Pojawią się także dodatkowe dni wolne z powodu działania siły wyższej, przez co rozumie się pilne sytuacje rodzinne spowodowane chorobą lub wypadkiem. W ciągu roku będą to maksymalnie 2 dni lub 16 godzin, za które pracownik otrzyma 50 proc. wynagrodzenia. 

Wypowiedzenie umowy na czas określony — tak, ale z koniecznością uzasadnienia 

Obecnie uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę jest wymagane tylko w przypadku umów na czas nieokreślony. Jest szansa, że to się zmieni. Dodatkowo według informacji podanych przez "Dziennik Gazetę Prawną" raz w roku każdy pracownik na umowie czasowej, będzie mógł wystąpić z wnioskiem o zawarcie z nim umowy stałej. Decyzja odmowa podmiotu zatrudniającego również będzie musiała być uzasadniona. 

Więcej o: