Program Mama 4 plus: Dodatek do emerytury po urodzeniu dzieci. "Albo wszystkim albo nikomu".

Program "Mama 4+" to rodzicielskie świadczenie uzupełniające dla osób, które wychowały co najmniej czworo dzieci. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dodatek do emerytury? Podajemy szczegóły programu.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Niektórzy z rodziców w Polsce pobierają świadczenie emerytalne w kwocie równej lub mniejszej w stosunku do najniższej emerytury. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające w ramach programu "Mama 4+" ma na celu zapewnnienie pomocy rodzicom, którzy poświęcili się wychowywaniu dzieci. Jeżeli otrzymywane świadczenie jest niższe od minimalnej kwoty emerytury, to uzupełnienie będzie dopełnieniem różnicy.

Zobacz wideo Czy programy socjalne są zagrożone przez koronawirusa?

Program Mama 4+: na czym polega program, jakie warunki należy spełnić?

Świadczenie uzupełniające z programu "Mama 4+" jest pomocą, o którą mogą się ubiegać rodzice od 1 marca 2019 roku. Świadczenie to ma zapewnić niezbędne środki do utrzymania osobom, które zdecydowały się na wychowywanie dzieci i nie podjęły pracy zawodowej. Aby otrzymać rodzicielską pomoc należy spełnić konkretne warunki:

  • w przypadku ojca: ukończony 65 rok życia, wychowanie min. 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas nie uczestniczyła w ich wychowywaniu,
  • w przypadku matki: ukończony 60 rok życia, urodzenie i wychowanie min. 4 dzieci

W przypadku obydwu rodziców trzeba pamiętać o posiadaniu polskiego obywatelstwa. Wniosek  mogą również składać obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu posiadające prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium RP. Oprócz tego matka i ojciec muszą mieszkać w Polsce i przez co najmniej 10 lat żyć w kraju. Program wywołał wiele kontrowersji i podzielił internautów, wśród komentarzy pojawiają się takie:

A co z matkami, które samotnie wychowywały dwójkę, trójkę małoletnich dzieci, bo zostały np. wdowami i pracowały zawodowo, żeby nie wyciągać rak do opieki społecznej ? One dla rządzących nie liczą się. Co wymyślą, to porażka!
Święta prawda, matki które mają mniej niż czworo dzieci to według rządzących tylko podgatunek matki, wstyd i hańba. Albo wszystkim albo nikomu.
Mało tego że dotyczy to tylko matek które urodziły 4+ to jeszcze w dobie wszechobecnej cyfryzacji musi zanieść stos papierków na dowód tego że w ogóle rodziła.
Mam 1 dziecko i starczy... nadal uważam, że jestem mamą.

Wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Co z waloryzacją?

Rodzic, który nie pobiera świadczenia z tytułu emerytury lub renty może liczyć na wsparcie w postaci najniższej emerytury uzupełniającej. Jeżeli rodzic otrzymuje świadczenie, które jest niższe od wysokości minimalnej kwoty emerytury to zostanie ono uzupełnione o różnicę pomiędzy nimi. Od 1 marca 2021 roku najniższa emerytura wynosi 1250,88 zł. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające podlega waloryzacji, lecz nie może ono być wyższe od aktualnie najniższej emerytury. 

Co należy zrobić, żeby otrzymać świadczenie uzupełniające rodzicielskie? Komplet dokumentów 

Warunkiem otrzymania świadczenia jest złożenie wniosku. Druk dostępny jest w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz na stronie internetowej ZUS. Należy pamiętać o skompletowaniu odpowiednich dokumentów:

  • informacje o numerach PESEL dzieci,
  • informacje o twojej sytuacji osobistej, materialnej, rodzinnej i majątkowej,
  • akty urodzenia dzieci, 
  • orzeczenie sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem,
  • inne dokumenty mogące mieć wpływ na decyzje w sprawie.
Więcej o: