Renta socjalna 2022. Bez tych dokumentów ZUS nie rozpatrzy wniosku o wypłatę świadczenia

Wkrótce najniższa renta 2022 wzrośnie, a to wszystko za sprawą ogłoszonej waloryzacji rent i emerytur 2022. Jest to zatem dobra wiadomość nie tylko dla osób, które już takie świadczenie otrzymują, ale też dla tych, którzy dopiero będą się o nie starać. ZUS nie wypłaci jednak środków osobom, które nie złożą w urzędzie kompletu dokumentów.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Jaka część naszych składek z OFE będzie przekazana do IKE/ZUS? [Q&A]

W sytuacji gdy stan zdrowia uniemożliwia podjęcie zatrudnienia, możemy ubiegać się o wypłatę z ZUS tzw. renty socjalnej. Otrzymać można ją jednak po spełnieniu ściśle określonych warunków i złożeniu kompletu dokumentów. 

Renta socjalna: komu przysługuje świadczenie z ZUS? 

Prawo do uzyskania renty socjalnej mają osoby, które: 

  • są pełnoletnie, czyli osoby po ukończeniu 18 roku życia oraz kobiety, który wyszły za mąż po ukończeniu 16 lat, 
  • posiadają zaświadczenie od lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS o całkowitej niezdolności do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 18 lat, w trakcie nauki, zanim skończone zostało 25 lat bądź w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Starając się o rentę socjalną musisz dostarczyć te dokumenty do ZUS

Osoby spełniające powyższe warunki mogą ubiegać się o wypłatę świadczenia. W tym celu do ZUS należy dostarczyć: 

  • wniosek o rentę socjalną,
  • zaświadczenie ze szkoły potwierdzające okres nauki, 
  • wypełnione nie wcześniej niż miesiąc przed datą złożenia wniosku zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza,
  • inną dokumentację medyczną potwierdzającą stan zdrowia,
  • w przypadku zatrudnienia dokumenty od pracodawcy tj. zaświadczenie o terminie zawartej umowy i kwocie osiąganego przychodu oraz wywiad zawodowy,
  • oświadczenie czy jesteśmy właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości rolnej, która przekracza 5 hektarów.

Ile wynosi renta socjalna 2022 netto? Jej wysokość może się różnić 

Renta socjalna obecnie wynosi 1250,88 zł, gdyż jest to 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy ustalonej i podwyższonej zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Od marca 2022 jej wysokość ulegnie jednak zmianom w związku z ogłoszoną 7-procentową waloryzacją. Najniższa renta 2022 będzie wyższa zatem o 87,56 zł brutto. Ostateczna wysokość może dodatkowo różnić się w przypadku osób dorabiających

Więcej o: