Emerytura po mężu nie opłaca się każdej wdowie. W 2022 kwota może być niższa. "Przepadnie wszystko?"

Emerytura po mężu, to czasem jedyna forma pomocy finansowej dla wdowy. Nie tylko ona może otrzymać to świadczenie. Tak zwana renta rodzinna przysługuje najbliższym osoby zmarłej. W 2022 roku ta kwota może być jeszcze niższa. To propozycja Koalicji Obywatelskiej.

Wiele małżeństw sprawiedliwie partycypuje w kosztach i dokłada się po równo do budżetu rodzinnego. W przypadku śmierci jednego z małżonków ta harmonia może zostać zachwiana. Wówczas wdowa może wnioskować o tak zwaną emeryturę po mężu. Świadczenie jest niższe niż emerytura pobierana przez małżonka, ale i tak może okazać się znacznym zastrzykiem gotówki. Co ciekawe, nie tylko wdowa może otrzymać taką pomoc. O rentę rodzinną mogą ubiegać się też dalsi członkowie rodziny. W zależności od liczby wnioskujących, kwota może ulec zmniejszeniu. Koalicja Obywatelska chce, aby była jeszcze niższa.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Gawkowski: PiS szuka trików i sztuczek finansowych, które mają sprowadzić pieniądze do budżetu

Emerytura po mężu nie opłaca się każdej wdowie. Niektóre rezygnują ze świadczenia

Emerytura po mężu, czyli renta rodzinna to świadczenie, które wdowa może pobierać, ale na określonych warunkach. Pierwszym i najważniejszym jest to, że musi zrzec się własnego świadczenia. Nawet jeśli to zrobi, świadczenie po mężu nie będzie przysługiwało jej w 100 procentach. Należy jej się wartość 85 procent, ale tylko jeśli:

 • w chwili śmierci męża miała skończone 50 lat;
 • w chwili śmierci męża nie była zdolna do pracy;
 • skończyła 50 lat lub stała się niezdolna do pracy w ciągu 5 lat od śmierci męża, lub do momentu zakończenia opieki nad dzieckiem uprawnionym do renty rodzinnej;
 • wychowuje dziecko (poniżej 16 roku życia lub 18 roku życia, jeśli kontynuuje naukę) uprawnione do otrzymania renty rodzinnej po zmarłym;
 • wychowuje uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym dziecko ze stwierdzoną trwałą niezdolnością do pracy lub samodzielnej egzystencji.

Ile wynosi emerytura po mężu? Nie jest równa 100 procent i może być jeszcze niższa

Emerytura po mężu, to potoczna nazwa renty rodzinnej. Jest tak nazywana, ponieważ statystycznie więcej wdów składa wnioski o to świadczenie. O pieniądze może upominać się także dalsza rodzina. W zależności od tego ilu jest wnioskujących, kwota zostanie podzielona. Wyniesie wówczas:

 • 85% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba;
 • 90% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby;
 • 95% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są trzy osoby lub więcej.

O świadczenie mogą ubiegać się:

 • Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione
 • Wnuki i rodzeństwo
 • Inne dzieci – przyjęte co najmniej na rok przed śmiercią na wychowanie i utrzymanie

Ponieważ obywatelom zależało na tym, aby zachować własną emeryturę oprócz pobieranego świadczenia po osobie zmarłej, Koalicja Obywatelska zaproponowała rozwiązanie. Świadczeniobiorca otrzymywałby 25% świadczenia osoby zmarłej, ale zachowałby swoją emeryturę. Na wieść o tej informacji w sieci zawrzało. Pojawiły się komentarze:

A jak ktoś płacił składki to co? Przepadnie wszystko?
Powinny być dwie emerytury i koniec

Gdzie złożyć wniosek o emeryturę po mężu? Te dokumenty są niezbędne

Wniosek o rentę rodzinną można złożyć na stronie www.zus.pl. Jest tam dostępny formularz, który można wysłać drogą elektroniczną. Oprócz tego należy załączyć dokumenty, które zawierają:

 • data urodzenia i data zgonu zmarłego małżonka,
 • zawarcie związku małżeńskiego;
 • prawo do alimentów od zmarłego małżonka (ustalone wyrokiem lub ugodą sądową, albo u wdowy –dobrowolnego porozumienia między małżonkami), jeżeli w chwili śmierci małżonka nie istniała wspólność małżeńska.
Więcej o: