Kto może złożyć wniosek o świadczenie rehabilitacyjne? Te osoby nie otrzymają pieniędzy z ZUS

ZUS wniosek o świadczenie rehabilitacyjne przyjmuje jedynie od osób spełniające ściśle określone kryteria. Nie każda osoba z występującą tymczasowo niezdolnością do pracy, może ubiegać się wypłatę środków. Niektóre formularze zostaną odrzucone już na starcie.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Ogromna dziura w ZUS-ie? "Jak będziemy mieli szczęście, to bieda zajrzy w oczy do końca tej kadencji"

Wyczerpanie okresu pobierania zasiłku chorobowego w sytuacji, gdy rokowania wskazują na odzyskanie zdolności do pracy, upoważnia nas do złożenia wniosku o tzw. świadczenie rehabilitacyjne. Nie są to jednak jedyne warunki, które należy spełnić, aby ZUS wypłacił nam pieniądze

Czyj wniosek o świadczenie rehabilitacyjne 2022 zostanie odrzucony?

Przedstawiona przez ZUS lista osób, które pomimo złożenia wniosku nie otrzymają świadczenia rehabilitacyjnego jest dość długa. Uwzględnia ona m.in. osoby, które: 

 • mają prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • przysługuje zasiłek dla bezrobotnych lub przedemerytalny,
 • są na urlopie dla poratowania zdrowia,

Dodatkowo zostały wymienione okresy, za które zasiłek rehabilitacyjny nie przysługuje. Są to m.in.: 

 • okresy, w których zachowane jest prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych,
 • okresy, w których przebywaliśmy na urlopie bezpłatnym lub wychowawczym,
 • gdy po wyczerpaniu zasiłku chorobowego powróciliśmy do pracy, w której mamy ubezpieczenie chorobowe lub zapewnione prawo do świadczeń za okres choroby. 

Jakie dokumenty należy przygotować składając do ZUS wniosek o świadczenie rehabilitacyjne? 

Poza wnioskiem o świadczenie rehabilitacyjne do ZUS należy dostarczyć jednocześnie: 

 • zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza, 
 • wywiad zawodowy z miejsca pracy — nie jest on obowiązkowy, jeśli niezdolność do pracy powstała po okresie ubezpieczenia, wniosek składamy w celu przedłużenia świadczenia rehabilitacyjnego lub prowadzimy działalność pozarolniczą.

Ubiegając się o świadczenie z tytułu wypadku przy pracy czy choroby zawodowej dodatkowo potrzebne będą: 

 • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy — osoby na umowie o pracę,
 • kartę wypadku przy pracy — osoby ubezpieczone zatrudnienie na podstawie innego tytułu,
 • decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej wydaną przez inspektora sanitarnego.

Kończy Ci się zasiłek chorobowy 2022? Pamiętaj o tym terminie

Osoby, które wiedzą, że będą ubiegały się o świadczenie rehabilitacyjne, powinny złożyć wniosek do ZUS przynajmniej 6 tygodni przed zakończeniem pobierania zasiłku chorobowego. Pozwoli to na zachowanie ciągłości wypłaty świadczeń. 

Więcej o: