Zmiany progu dochodowego w 500 plus dla seniora. Wpłynie to na ilość osób pobierających to świadczenie

Wszystkich, którzy pobierają 500 plus dla seniora lub chcieli starać się o to świadczenie, w najbliższym czasie czeka kilka zmian. Ulegnie nim próg dochodowy, który jest jednym z głównych kryteriów przyznawania pieniędzy z tego tytułu. Może to wpłynąć na ilość osób pobierających świadczenie.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Na swoje 500 plus emeryci mogą liczyć już od 2019 roku. Pieniądze z tego tytułu trafiają do najbardziej potrzebujących seniorów, którzy spełnią rygorystyczne warunki. Jednym z nich jest kryterium dochodowe, które na dniach ma ulec zmianie, lecz nie będzie to jedyna modyfikacja tego świadczenia.

Zobacz wideo Tusk: Nikt nikomu nie zabierze 500+

500 plus dla seniora: kto może starać się o świadczenie?

500 plus dla seniora jest potoczną nazwą świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, zwanego „świadczeniem uzupełniającym". Jak sama nazwa wskazuje, przyznawane jest ono osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Ponadto osoby takie muszą mieć ukończone 75 lat i posiadać odpowiednią dokumentację medyczną. Jednak jeżeli złożymy wniosek wraz z potrzebną dokumentacją i zostanie on rozpatrzony pozytywnie, pieniądze będą wypłacane co miesiąc, dożywotnio.

Świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji: kto może złożyć wniosek?

Wielu seniorów ze względu swój zły stan na stan zdrowia, nie jest w stanie, samodzielnie złożyć wniosku. Jednak nie trzeba składać go samemu. Emeryci mogą wysłać formularz drogą internetową, lub złożyć go za pośrednictwem bliskiej osoby. Dostępny wniosek jest na stronie Internetowej zus.pl. Wraz z nim należy załączyć:

  • dokumentację medyczną
  • wszystkie inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku np. dokumentacja z lecznicy rehabilitacyjnej lub zaświadczenie o stanie zdrowia (wydane przez lekarza nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku).

500 plus dla seniora czeka dwie zmiany

W połowie lutego wejdzie w życie ważna zmiana dla osób pobierających 500 plus dla seniora. Zgodnie z nią miesięczna kwota uprawniająca do świadczenia uzupełniającego podlega podwyższeniu w terminach i na zasadach określonych przepisami ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Oznacza to, iż próg ten będzie co roku waloryzowany podobnie jak inne świadczenia emerytalno-rentowe. Ponadto, od 15 lutego 2022 r. próg dochodowy ma wynosić 1750 zł. Zmiany te wynikają z ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw.

Więcej o: