Emerytura po mężu 2022: propozycja zmian "Najwyższy czas na sprawiedliwość dla wdów i wdowców"

Emerytura po zmarłym mężu to świadczenie rentowe, o które wdowa ma prawo się ubiegać po śmierci małżonka. Aby uzyskać rentę rodzinną, muszą zostać spełnione określone warunki. Czasami wypłacane świadczenie może zostać zawieszone lub pomniejszone. Co zrobić, żeby tego uniknąć? Pomysł zmian.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że w przypadku śmierci męża żona ma prawo do renty rodzinnej. Niewyobrażalna tragedia, jaką jest śmierć małżonka to również konsekwencje w sferze finansowej rodziny. Wdowa często pozostaje w ciężkiej sytuacji dotyczącej budżetu domowego. Emerytura po mężu — jak otrzymać świadczenie?

Zobacz wideo Gawkowski: PiS szuka trików i sztuczek finansowych, które mają sprowadzić pieniądze do budżetu

Jakie kryteria trzeba spełnić, aby otrzymać emeryturę po mężu?

Współmałżonek ma prawo do świadczenia rentowego, jeżeli do dnia śmierci trwał w związku małżeńskim i spełniał poniższe warunki:

 • w chwili śmierci małżonka miał skończone 50 lat lub był niezdolny do pracy;
 • wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku, które nie ukończyło 16 lat, a jeśli uczy się w szkole – 18 lat;
 • sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy i do samodzielnej egzystencji
 • prawnie opiekuje się dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej;
 • ukończył 50 lat lub stał się niezdolny do pracy już po śmierci współmałżonka, lecz nie później niż 5 lat od jego śmierci albo od zaprzestania wychowywania dzieci.

Jaka jest wysokość renty rodzinnej?

Wysokość renty rodzinnej zależy od kwoty świadczenia, która przysługiwała osobie zmarłej oraz liczby osób, które starają się o pobieranie go. 

 • 85% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba;
 • 90% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby;
 • 95% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są trzy osoby lub więcej.

Emerytura po mężu: jak otrzymać i kiedy wdowa traci rentę?

W celu otrzymania renty rodzinnej należy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia. Ważne jest skompletowanie wymaganych dokumentów, czyli:

 • aktu małżeństwa,
 • dokumentu potwierdzającego datę urodzenia i datę śmierci małżonka,
 • dokumentu potwierdzającego datę urodzenia osoby, która ubiega się o świadczenie.
 • Jeżeli osoba wnioskująca otrzymywała alimenty, to również powinna załączyć dokument potwierdzający ten fakt.

Skompletowane dokumenty składamy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wypłata renty rodzinnej nastąpi miesiąc po złożeniu wniosku. Kwota świadczenia będzie liczona od dnia, gdy wdowa otrzymała prawo do jej otrzymywania.

Wdowa może stracić przyznaną rentę rodzinną lub może ona zostać zawieszona czy zmniejszona w pewnych przypadkach. Dzieje się tak, jeśli przychód wdowy przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, wtedy świadczenie zostaje pomniejszone o kwotę przewyższenia. Jeżeli przychód przekracza 130% przeciętnego wynagrodzenia, to ZUS może zawiesić prawo do otrzymywania renty. 

Pomysł Platformy Obywatelskiej w 2022 roku. Możliwe rozwiązanie sytuacji świadczeniobiorców

Warunkiem otrzymania renty rodzinnej przez wdowę jest utrata własnego świadczenia emerytalnego. Obniżenie kwoty renty rodzinnej doprowadziłoby do znacznego pogorszenia sytuacji finansowej wielu osób. Platforma Obywatelska wyszła z inicjatywą pomysłu, aby po śmierci małżonka wdowa mogła zatrzymać własne świadczenie i ponadto pobierać rentę rodzinną w wysokości 25% kwoty. Poprawiłoby to sytuację budżetową wielu wdów. Aktualne przepisy wywołały sporo kontrowersji wśród internautów. Pojawiły się takie głosy:

Tylko w Polsce ZUS przywłaszcza składki po zmarłym. To jest zwykłe złodziejstwo. Tylko w Polsce renciści i emeryci muszą żyć często w biedzie. Zmęczeni i schorowani.
Otrzymuję rentę rodzinną (po zmarłym mężu) na nieletnie dziecko oraz pracuję uczciwie i Właśnie dowiedziałam się że zostanie mi zmniejszona renta o 50%
Najwyższy czas na sprawiedliwość dla wdów i wdowców. Czas oddać im składki na ZUS, które odprowadzali ich współmałżonkowie
Więcej o: