Zasiłek pielęgnacyjny 2022 a dodatek pielęgnacyjny. Różnica w wysokości tych świadczeń to prawie 2000 zł

Należy wiedzieć, że zasiłek pielęgnacyjny 2022 a dodatek pielęgnacyjny 2022 po 75 roku życia to dwa różne świadczenia, choć często są ze sobą mylone. Przyznawane są na innych zasadach i innym osobom. Wyjaśnimy dziś te różnice.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Główną różnicą pomiędzy zasiłkiem a dodatkiem pielęgnacyjnym jest nie tylko to jakim osobom się należy, ale także to, z jakiego miejsca wypłacane są pieniądze. Dodatek pielęgnacyjny wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych, natomiast zasiłek pielęgnacyjny Gmina. Wyjaśniamy poniżej pozostałe różnice.

Zobacz wideo Czy po wyborach PO znajdzie pieniądze dla niepełnosprawnych?

Zasiłek pielęgnacyjny 2022. Kto może go otrzymać? 

Świadczenie pielęgnacyjne nazywane inaczej zasiłkiem pielęgnacyjnym może być przyznane jedynie rodzicowi lub opiekunowi dziecka z niepełnosprawnością. Niestety w tym wypadku jednym z głównych kryteriów jest rezygnacja z pracy zarobkowej. Ponadto, aby otrzymać wypłatę świadczenia, ważne jest, aby niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole, lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Ile wynosi zasiłek dla niepełnosprawnych dzieci?

Rok rocznie świadczenie pielęgnacyjne zostaje poddane rewaloryzacji. W związku, z tym że podwyżka tego świadczenia uzależniona jest od minimalnego wynagrodzenia za pracę w Polsce, wzrosło ono o 7,5 procent. A więc od 1 stycznia jest to 2119 zł. Środki te przyznawane są na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało przyznane na czas określony. W takiej sytuacji świadczenie przyznawane jest do ostatniego dnia, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Dodatek pielęgnacyjny 2022 po 75 roku życia. Komu należy się ta forma wsparcia?

Dodatek pielęgnacyjny wypłacany przez ZUS przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty tylko w dwóch przypadkach. Pierwszy z nich ma miejsce wtedy, gdy osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji, drugi gdy skończyła 75 lat.

Każda osoba, która skończy 75 lat dostanie dodatek od ZUS z tzw. „urzędu" to znaczy, że nie trzeba składać żadnych wniosków, żeby Zakład doliczył dodatek do emerytury. Inna jest sytuacja w przypadku dorosłych, którzy są całkowicie niezdolni do pracy oraz samodzielnej egzystencji, którym dodatek także się należy. U nich wiek nie ma znaczenia, ale dodatek jest przyznawany na wniosek, do którego niego trzeba dołączyć zaświadczenia o stanie zdrowia.

Mówiła Iwona Kowalska-Matis RRP ZUS na Dolnym Śląsku.

Dodatek pielęgnacyjny jest każdego roku waloryzowany i od 1 marca 2021 roku wynosi 239,66 zł miesięcznie, a kwota waloryzacji tego świadczenia w 2022 roku jest jeszcze nieznana.

Więcej o: