Zasiłek pogrzebowy 2022: ile wynosi i komu się należy? "Złodziejstwo w biały dzień"

Zasiłek pogrzebowy 2022 to forma jednorazowej pomocy przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z organizacją pochówku osoby zmarłej. Ile dokładnie wynosi i komu przysługuje? Wyjaśniamy poniżej.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zasiłek pogrzebowy jest to jednorazowe świadczenie wypłacane przez ZUS lub w przypadku rolników przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przypadku czyjejś śmierci. Pieniądze te mają stanowić rekompensatę rodzinie koszty pochówku. Wyjaśniamy, komu się należy zasiłek pogrzebowy i ile wynosi.

Zobacz wideo Na cmentarzach może wkrótce zabraknąć miejsca

Zasiłek pogrzebowy 2022. Komu przysługuje?

Zasiłek pogrzebowy jest jednym ze świadczeń określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z nią zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

  • ubezpieczonego
  • osoby pobierającej emeryturę lub rentę
  • osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania
  • członka rodziny ubezpieczonego i osoby pobierającej emeryturę lub rentę

Przepisy wymieniają członków rodziny. Są nimi m.in.:

  • małżonek (wdowa i wdowiec)
  • rodzice, ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające
  • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej
  • rodzeństwo
  • dziadkowie
  • wnuki

Jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego zasiłek pogrzebowy również przysługuje.

Ile kosztuje pogrzeb a zasiłek pogrzebowy. Kwota ta wydaje się zbyt mała?

W 2022 r. kwota zasiłku pogrzebowego nie zmieniła się w stosunku do lat poprzednich. Członkowi rodziny, który poniósł koszty związane z pochówkiem zmarłego, przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości 4000 zł bez względu na kwotę poniesionych kosztów pogrzebu. Jeżeli pochówkiem zajęła się osoba obca lub pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związek wyznaniowy zasiłek pogrzebowy przysługuje do wysokości poniesionych kosztów pogrzebu, ale nie więcej niż 4000 zł.

Internauci są oburzeni wysokością świadczenia. "Złodziejstwo w biały dzień."

Internauci uważają, że kwota ta jest zbyt niska:

Zasiłek pogrzebowy powinien być wyższy
11 temu było 6 tys., teraz 4 tys., koszty wzrosły wielokrotnie, ponieważ zakłady pogrzebowe windują ceny strasznie. Szczególnie od roku wykorzystują Covid.
Złodziejstwo w biały dzień. Łaskę robią, że sypną groszowym zasiłkiem. Zły Tusk obniżył zasiłek z 6600 zł na 4 tys., ale dobry PiS nie podwyższył tego zasiłku przez tyle lat. Podwyżka pensji posłom o prawie 5 tys., to szybko zostało załatwione.
Więcej o: