Wyższy zasiłek przedemerytalny 2022 wkrótce trafi na konta seniorów. O ile większe będą wypłaty?

Osoby, które pobierają świadczenie przedemerytalne 2022, mogą liczyć wkrótce na nieznaczną poprawę swoich finansów. Ich wypłaty będą teraz wyższe, dzięki zapowiedzianej waloryzacji rent i emerytur. O ile większe zasiłki będą wpływały na konta świadczeniobiorców?

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Ogromna dziura w ZUS-ie? "Jak będziemy mieli szczęście, to bieda zajrzy w oczy do końca tej kadencji"

ZUS wypłaca świadczenie przedemerytalne osobom, które przed osiągnięciem wieku emerytalnego z przyczyn od siebie niezależnych, straciły pracę, a tym samym źródło dochodów. Środki wypłacane seniorom z tego tytułu już niedługo wzrosną za sprawą marcowej waloryzacji świadczeń. 

Kto może ubiegać się o zasiłek przedemerytalny 2022? Trzeba spełnić szereg warunków

Na wypłatę świadczenia emerytalnego mogą liczyć osoby, które spełnią zarówno kryteria ogólne, jak i indywidualne. W przypadku tej pierwszej grupy mowa o: 

 • obowiązku rejestracji jako bezrobotny, 
 • złożeniu wniosku o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w ciągu 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy dokumentu potwierdzającego, że przez 180 dni pobierany był zasiłek dla bezrobotnych,
 • pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych przez okres co najmniej 180 dni,
 • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie wystąpiła odmowa przyjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez uzasadnionej przyczyny.

Do warunków indywidualnych zaliczamy natomiast: 

 • ukończenie 55 lat oraz posiadanie minimum 30 lat stażu pracy w przypadku kobiet,
 • ukończenie 60 lat oraz posiadanie minimum 35 lat stażu pracy w przypadku mężczyzn,
 • minimum 6-miesięczne zatrudnienie w zakładzie pracy, jednak ustanie umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy lub z powodu likwidacji, lub niewypłacalności pracodawcy.

Jakie dokumenty trzeba dostarczyć do ZUS, aby otrzymać świadczenie przedemerytalne 2022?

Do wniosku o przyznanie zasiłku przedemerytalnego musimy dodatkowo dołączyć: 

 • świadectwo pracy z informacją o przyczynach rozwiązania stosunku pracy,
 • informację o okresach składkowych i nieskładkowych,
 • zaświadczenia potwierdzające staż ubezpieczenia, 
 • dokument z urzędu pracy potwierdzający okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych. 

Ile wyniesie zasiłek przedemerytalny 2022? Waloryzacja emerytur wpłynie na wysokość świadczenia

Ogłoszony przez premiera Mateusza Morawieckiego 7-procentowy wskaźnik waloryzacji jest dobrą informacją także dla osób pobierających zasiłek przedemerytalny. Ma on bezpośredni wpływ tych świadczeń. Jeszcze do 28 lutego 2022 roku obowiązywać będzie kwota 1262,34 zł brutto. Od marca wzrośnie ona do około 1350 zł. 

Więcej o: