500 plus dla seniora 2022 wyniesie więcej? Zmieni się też liczba świadczeniobiorców. Są nowe zasady

Waloryzacja rent i emerytur ma także wpływ na niektóre świadczenia. 500 plus dla seniora będzie wyższe, ale wprowadzono zasady, które wpłyną na liczbę świadczeniobiorców. W zależności od progu dochodowego kwota zostanie pomniejszona w myśl zasady "złotówka za złotówkę". Ile wynosi próg dochodowy 2022 i kto może dostać świadczenie?

500 plus dla seniora, to inaczej świadczenie uzupełniające, które przysługuje seniorom w wyjątkowo trudnej sytuacji zdrowotnej. Pieniądze pojawiają się na ich koncie co miesiąc i są wypłacane dożywotnio przez ZUS. W 2022 roku zmieniły się zasady przyznawania 500 plus dla seniora. Pula świadczeniobiorców uległa zmianie, zmieniła się także kwota świadczenia. Ma na to wpływ waloryzacja. 

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Tusk: Nikt nikomu nie zabierze 500+ Wybierz serwis

500 plus do emerytury, ale nie dla wszystkich. Kto otrzyma świadczenie?

Seniorzy, którzy chcą ubiegać się o 500 złotych do emerytury, muszą ukończyć 75 lat i dostarczyć do urzędu wniosek, wraz z odpowiednimi dokumentami. Obowiązuje także próg dochodowy, który w 2022 roku uległ zmianie. Świadczenie przyznawane jest osobom, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Ze względu na ich stan zdrowia wniosek może złożyć w ich imieniu osoba bliska. Dokumenty, które należy załączyć to m.in.:

  • dokumentacja medyczna
  • wszystkie inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku np. dokumentacja z lecznicy rehabilitacyjnej lub zaświadczenie o stanie zdrowia (wydane przez lekarza nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku).

500 plus dla seniora 2022. Czy waloryzacja wpłynie na wysokość świadczenia?

Waloryzacja, która w 2022 roku wyniosła aż 7 procent wpłynie nie tylko na emerytury, ale i na część świadczeń. Tak się stanie również z 500 plus dla seniora. Do tej pory nie wiadomo jeszcze, ile finalnie będzie wynosiło świadczenie, pewne jest to, że kwota będzie wyższa. W drugiej połowie lutego 2022 zostanie ogłoszone, o ile wzrośnie świadczenie, a seniorzy dostaną je z podwyżką już w marcu. 

DLOKR200 złotych do emerytury 2022 tylko dla wybranych, nie z ZUS

Waloryzacja emerytur wpłynie też na próg dochodowy. Kto otrzyma 500 plus dla seniora?

500 plus dla seniora przyznawane jest także pod jeszcze jednym warunkiem. Senior nie może przekroczyć progu dochodowego. Do 2022 roku próg ten wynosił 1727,08 zł brutto. Od 2022 roku został podniesiony i obecnie wynosi 1750 zł brutto. To oznacza większe grono świadczeniobiorców. Osoby, które przekroczą ten próg, także mają szansę na świadczenie, ale nieco mniejsze niż pozostali. Obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę".

Więcej o: