Ulgi dla seniorów 2022 to nie tylko te podatkowe. Emeryt może sporo zaoszczędzić

Ulgi podatkowe 2022 to nie jedyna forma wsparcia emerytów, ponieważ ulgi nie występują tylko przy opłacaniu podatku. W życiu codziennym funkcjonuje ich także kilka. Przedstawiamy dziś najpopularniejsze ulgi lub zniżki dla seniorów, z których mogą skorzystać przez cały rok.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Ulgi dla seniorów nie należą się tylko pracującym seniorom i nie obejmują tylko podatku. W różnych dziedzinach naszego życia możemy napotkać się na ulgi, skierowane do najstarszych obywateli wymienimy dziś kilka z nich.

Zobacz wideo Polski Ład zmieni system podatkowy. Kto powinien płacić więcej?

Abonament RTV 2022 nie obowiązuje seniorów?

W przypadku zwolnienia z abonamentu RTV istotna jest wysokość emerytury. Z opłat abonamentowych zwolnione są osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS. W 2021 roku było to 5681,56 zł brutto, czyli emeryt nie może otrzymywać świadczenia większego niż 2840,78 zł brutto, aby być zwolnionym z opłaty abonamentu RTV. 

Warto pamiętać, iż zwolnienie przysługuje osobom, posiadającym prawo do zasiłku przedemerytalnego i osobom posiadającym prawo do świadczenia przedemerytalnego. Natomiast osoby powyżej 75 roku życia zwolnione są z opłaty tej bez względu na dochody. W 2022 opłata RTV wynosi 264,60 zł rocznie.

Ulga na laki a może jednak bezpłatne leki: kto może je otrzymać?

Bezpłatnie leki przysługują wszystkim seniorom 75+, których obejmuje ubezpieczenie zdrowotne. To, z jakich leków można skorzystać za darmo, możemy znaleźć w wykazie ministerstwa zdrowia. Obejmuje on leki, które na podstawie obowiązującego obwieszczenia refundacyjnego są wydawane pacjentom za odpłatnością ryczałtową 50 proc. lub 30 proc. Są to leki stosowane w leczeniu chorób wieku podeszłego. Lista bezpłatnych leków z roku na rok rośnie.

Ulgi dla seniorów 2022: Interesują cię teatry w Warszawie a może muzea w Warszawie? Zwiedzaj je taniej

Emeryci i renciści oraz osoby, które ukończyły 65 lat, mają prawo do ulgowych wstępów do muzeów państwowych.  Niestety przepisy nie określają, jakiej wysokości ma to być ulga, dlatego zależy ona od dyrektorów poszczególnych placówek. Podobne ulgi możemy napotkać w kinach, teatrach czy basenach, które nie są objęte w ogóle żadnym ustawowym obowiązkiem zniżek, ale indywidualnie przyznają seniorom ulgi. W obydwu przypadkach bilet ulgowy wynosi zazwyczaj połowę ceny normalnego.

Opłata za paszport: dla najstarszych obywateli jest za darmo

Emerytom i rencistom i co ciekawe także współmałżonkom tych osób pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu przysługuje 50 proc. ulga w opłacie za wydanie paszportu. Koszt ten normalnie wynosi 140 zł, senior zapłaci jedynie 70 zł. Natomiast osoba, która skończyła 70 lat, w ogóle zostanie zwolniona z opłaty.

Więcej o: